Okres: Šumperk

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Nemocnice Šumperk Šumperk Olomoucký 451 0,3 týdne t 4,4

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

97 932

Přijaté dávky

47 652

0 / +3 060

Čekající ve frontě

451

-21 / -1 428

Rezervací denně

414

+22 / +189

Čekající na 1. dávku

2 893

+99 / +1 521

Čekající na 2. dávku

12 975

+350 / -386

Dnešní kapacita 1. dávky

75

+75 / -270

Dnešní kapacita 2. dávky

638

+638 / +228

Čekání na rezervaci

0,3 týdne

0,0 / +0,1 týdne

Doba ve frontě

2,0 týdne

0,0 / +1,3 týdne

7denní úspěšnost

83,3 %

-0,7 / +39,8 %

14denní úspěšnost

92,3 %

+0,3 / +20,8 %

30denní úspěšnost

96,6 %

+0,2 / +10,5 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 33 298 0,5 týdne t 0,5 týdne t 81 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 88 951 0,4 týdne t 0,7 týdne t 84 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 44 495 0,4 týdne t 0,8 týdne t 88 % %
25-29 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 1 0,3 týdne t 0,7 týdne t 33 % %
30-34 Kritická infrastruktura 0 2 0,2 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 34 272 0,4 týdne t 0,8 týdne t 84 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 35 215 0,4 týdne t 0,9 týdne t 81 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 25 212 0,4 týdne t 0,9 týdne t 86 % %
40-44 Technicko hospodářští pracovníci ve zdravotnických zařízeních 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,7 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 35 187 0,3 týdne t 1,0 týdne t 81 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 10,9 týdne t bez dat n/a
50-54 Na základě dosaženého věku 20 109 0,4 týdne t 1,3 týdne t 83 % %
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 3 10,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Pracovník v sociálních službách 1 1 bez dat n/a 9,3 týdne t bez dat n/a
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 18 68 0,3 týdne t 0,7 týdne t 75 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 3 0 0,1 týdne t 6,7 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 14 70 0,2 týdne t 1,6 týdne t 83 % %
60-64 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,0 týdne t 0 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 28 50 0,3 týdne t 3,8 týdne t 81 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 8,4 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 7 0 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 16 33 0,2 týdne t 4,3 týdne t 86 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 2 0,2 týdne t 10,6 týdne t 100 % %
70-74 neuvedeno 20 18 bez dat n/a 11,9 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 7 11 0,2 týdne t 4,2 týdne t 80 % %
75-79 neuvedeno 1 12 bez dat n/a 10,9 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 11 12 0,2 týdne t 4,5 týdne t 78 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 7,6 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 2 19 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.