Srovnání očkovaní × neočkovaní

Srovnání očkovaných a neočkovaných podle zastoupení v populaci za týden 21. 11. - 27. 11.
Nakažení za týden 21. 11. - 27. 11.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
0-11 95,7 % 70 3,8 % 4 bez dat 0,0 % 0 bez dat
12-17 43,1 % 9 43,3 % 11 0,8× 11,7 % 5 0,5×
18-29 32,8 % 83 40,5 % 121 0,8× 25,3 % 96 0,7×
30-39 35,3 % 95 33,8 % 96 0,9× 29,7 % 131 0,6×
40-49 27,0 % 98 29,4 % 96 1,1× 42,9 % 255 0,6×
50-59 22,2 % 81 23,5 % 85 1,0× 53,9 % 313 0,6×
60-69 17,2 % 63 15,6 % 53 1,1× 66,4 % 289 0,8×
70-79 11,3 % 60 10,0 % 61 0,9× 78,7 % 367 1,1×
80+ 15,9 % 48 8,6 % 34 0,8× 75,3 % 211 1,1×
Celkem 34,8 % 607 23,7 % 561 40,7 % 1 667
Nově hospitalizovaní za týden 21. 11. - 27. 11.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
0-11 95,7 % 0 3,8 % 0 bez dat 0,0 % 0 bez dat
12-17 43,1 % 1 43,3 % 0 bez dat 11,7 % 1 0,3×
18-29 32,8 % 3 40,5 % 2 1,9× 25,3 % 2 1,2×
30-39 35,3 % 8 33,8 % 4 1,9× 29,7 % 3 2,2×
40-49 27,0 % 11 29,4 % 5 2,4× 42,9 % 1 17,5×
50-59 22,2 % 15 23,5 % 8 2,0× 53,9 % 6 6,1×
60-69 17,2 % 28 15,6 % 12 2,1× 66,4 % 36 3,0×
70-79 11,3 % 50 10,0 % 22 2,0× 78,7 % 81 4,3×
80+ 15,9 % 48 8,6 % 22 1,2× 75,3 % 95 2,4×
Celkem 34,8 % 164 23,7 % 75 40,7 % 225
Nově hospitalizovaní na JIP za týden 21. 11. - 27. 11.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
0-11 95,7 % 0 3,8 % 0 bez dat 0,0 % 0 bez dat
12-17 43,1 % 0 43,3 % 0 bez dat 11,7 % 0 bez dat
18-29 32,8 % 0 40,5 % 0 bez dat 25,3 % 0 bez dat
30-39 35,3 % 0 33,8 % 0 bez dat 29,7 % 1 0,0
40-49 27,0 % 0 29,4 % 0 bez dat 42,9 % 0 bez dat
50-59 22,2 % 2 23,5 % 0 bez dat 53,9 % 0 bez dat
60-69 17,2 % 4 15,6 % 1 3,6× 66,4 % 1 15,4×
70-79 11,3 % 9 10,0 % 2 4,0× 78,7 % 9 6,9×
80+ 15,9 % 5 8,6 % 1 2,7× 75,3 % 10 2,4×
Celkem 34,8 % 20 23,7 % 4 40,7 % 21
Poznámky

Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.

Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.

Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.

Error 404 ORP GeoJSON