Srovnání očkovaní × neočkovaní

Srovnání očkovaných a neočkovaných podle zastoupení v populaci za týden 10. 01. - 16. 01.
Nakažení za týden 10. 01. - 16. 01.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
0-11 97,9 % 10 497 0,2 % 5 bez dat 0,0 % 0 bez dat
12-17 45,5 % 6 413 50,7 % 4 592 1,6× 0,1 % 3 bez dat
18-29 34,6 % 4 211 57,1 % 8 954 0,8× 6,1 % 271 2,7×
30-39 36,6 % 4 158 49,3 % 7 263 0,8× 12,3 % 572 2,4×
40-49 27,7 % 3 683 47,5 % 7 793 0,8× 23,7 % 1 306 2,4×
50-59 22,8 % 1 967 40,8 % 3 489 1,0× 35,6 % 1 082 2,8×
60-69 17,6 % 783 28,1 % 1 155 1,1× 53,3 % 935 2,5×
70-79 11,5 % 342 20,1 % 432 1,4× 68,1 % 563 3,6×
80+ 16,3 % 171 15,8 % 139 1,2× 67,5 % 208 3,4×
Celkem 35,9 % 32 225 35,9 % 33 822 26,8 % 4 940
Nově hospitalizovaní za týden 10. 01. - 16. 01.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
0-11 97,9 % 0 0,2 % 0 bez dat 0,0 % 0 bez dat
12-17 45,5 % 5 50,7 % 1 5,6× 0,1 % 0 bez dat
18-29 34,6 % 27 57,1 % 11 4,0× 6,1 % 0 bez dat
30-39 36,6 % 54 49,3 % 20 3,6× 12,3 % 1 18,1×
40-49 27,7 % 45 47,5 % 16 4,8× 23,7 % 0 bez dat
50-59 22,8 % 72 40,8 % 15 8,6× 35,6 % 2 56,4×
60-69 17,6 % 103 28,1 % 45 3,7× 53,3 % 19 16,5×
70-79 11,5 % 115 20,1 % 68 2,9× 68,1 % 29 23,5×
80+ 16,3 % 119 15,8 % 71 1,6× 67,5 % 49 10,1×
Celkem 35,9 % 540 35,9 % 247 26,8 % 100
Nově hospitalizovaní na JIP za týden 10. 01. - 16. 01.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
0-11 97,9 % 0 0,2 % 0 bez dat 0,0 % 0 bez dat
12-17 45,5 % 0 50,7 % 0 bez dat 0,1 % 0 bez dat
18-29 34,6 % 2 57,1 % 0 bez dat 6,1 % 0 bez dat
30-39 36,6 % 8 49,3 % 3 3,6× 12,3 % 0 bez dat
40-49 27,7 % 6 47,5 % 2 5,1× 23,7 % 0 bez dat
50-59 22,8 % 13 40,8 % 2 11,7× 35,6 % 0 bez dat
60-69 17,6 % 24 28,1 % 12 3,2× 53,3 % 6 12,1×
70-79 11,5 % 28 20,1 % 11 4,4× 68,1 % 6 27,6×
80+ 16,3 % 10 15,8 % 9 1,1× 67,5 % 4 10,4×
Celkem 35,9 % 91 35,9 % 39 26,8 % 16
Poznámky

Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.

Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.

Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.

Error 404 ORP GeoJSON