Srovnání očkovaní × neočkovaní

Srovnání očkovaných a neočkovaných podle zastoupení v populaci za týden 13. 03. - 19. 03.
Nakažení za týden 13. 03. - 19. 03.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
18-29 33,5 % 153 39,8 % 178 1,0× 25,4 % 136 0,9×
30-39 36,2 % 190 33,0 % 188 0,9× 29,8 % 194 0,8×
40-49 27,9 % 180 28,6 % 245 0,8× 42,8 % 316 0,9×
50-59 22,3 % 163 23,5 % 264 0,6× 53,7 % 496 0,8×
60-69 19,6 % 111 14,7 % 128 0,6× 65,3 % 441 0,8×
70-79 7,8 % 121 11,9 % 110 1,7× 79,6 % 496 2,5×
80+ 4,3 % 94 14,9 % 77 4,2× 79,1 % 344 5,0×
Celkem 24,4 % 1 012 25,4 % 1 190 49,3 % 2 423
Nově hospitalizovaní za týden 13. 03. - 19. 03.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
18-29 33,5 % 1 39,8 % 2 0,6× 25,4 % 3 0,3×
30-39 36,2 % 7 33,0 % 1 6,4× 29,8 % 1 5,8×
40-49 27,9 % 7 28,6 % 7 1,0× 42,8 % 5 2,2×
50-59 22,3 % 9 23,5 % 7 1,4× 53,7 % 19 1,1×
60-69 19,6 % 19 14,7 % 11 1,3× 65,3 % 34 1,9×
70-79 7,8 % 56 11,9 % 35 2,5× 79,6 % 108 5,3×
80+ 4,3 % 64 14,9 % 50 4,4× 79,1 % 153 7,7×
Celkem 24,4 % 163 25,4 % 113 49,3 % 323
Nově hospitalizovaní na JIP za týden 13. 03. - 19. 03.
Věková skupina Neočkovaní Plně očkovaní Očkovaní posilující
V populaci Počet V populaci Počet Poměr V populaci Počet Poměr
18-29 33,5 % 1 39,8 % 1 1,2× 25,4 % 0 bez dat
30-39 36,2 % 0 33,0 % 0 bez dat 29,8 % 0 bez dat
40-49 27,9 % 0 28,6 % 0 bez dat 42,8 % 0 bez dat
50-59 22,3 % 4 23,5 % 2 2,1× 53,7 % 3 3,2×
60-69 19,6 % 2 14,7 % 2 0,7× 65,3 % 2 3,3×
70-79 7,8 % 6 11,9 % 0 bez dat 79,6 % 6 10,3×
80+ 4,3 % 2 14,9 % 3 2,3× 79,1 % 9 4,1×
Celkem 24,4 % 15 25,4 % 8 49,3 % 20
Poznámky

Data zahrnují i pozitivně testované osoby, u nichž není COVID primární příčinou hospitalizace.

Kvůli nízké přesnosti nepočítáme poměry pro kategorie s proočkovaností menší než 5 %. Poměry vycházející z nízkého počtu případů také nemusí být přesné.

Pro úmrtí nejsou v současné době k dispozici data obsahující věkové skupiny.

Error 404 ORP GeoJSON