Okres: Jeseník

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
GHC Genetics - Jesenická poliklinika Jeseník Olomoucký 51 0,1 týdne t 1,8
Nemocnice AGEL Jeseník a.s. Jeseník Olomoucký 119 0,3 týdne t 4,4

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

31 293

Přijaté dávky

17 280

+840 / +2 640

Čekající ve frontě

170

-10 / -66

Rezervací denně

73

-18 / -73

Čekající na 1. dávku

180

-69 / -339

Čekající na 2. dávku

4 546

+51 / +593

Dnešní kapacita 1. dávky

270

-30 / -60

Dnešní kapacita 2. dávky

1 260

+1 171 / +1 172

Čekání na rezervaci

0,1 týdne

0,0 / 0,0 týdne

Doba ve frontě

2,1 týdne

+0,1 / +0,9 týdne

7denní úspěšnost

79,4 %

-0,3 / -3,3 %

14denní úspěšnost

91,2 %

+0,5 / +2,2 %

30denní úspěšnost

95,8 %

+0,3 / +1,6 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 25 21 0,2 týdne t 0,9 týdne t 55 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 35 89 0,3 týdne t 0,8 týdne t 76 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 12 48 0,3 týdne t 0,9 týdne t 85 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 9 44 0,1 týdne t 0,7 týdne t 83 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 10 33 0,4 týdne t 1,2 týdne t 86 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 8 40 0,3 týdne t 1,2 týdne t 85 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 11 44 0,2 týdne t 1,3 týdne t 81 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 12 37 0,1 týdne t 1,3 týdne t 76 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 4 25 0,1 týdne t 0,5 týdne t 83 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 9 29 0,1 týdne t 2,4 týdne t 74 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 7 23 0,1 týdne t 4,3 týdne t 92 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 3 0 bez dat n/a 6,7 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 7 2 bez dat n/a 8,8 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 7 11 0,2 týdne t 3,1 týdne t 79 % %
70-74 neuvedeno 3 7 bez dat n/a 10,0 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 0 2 0,6 týdne t bez dat n/a 100 % %
75-79 neuvedeno 3 11 bez dat n/a 10,5 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 3 4 0,3 týdne t 2,7 týdne t 50 % %
80+ neuvedeno 1 10 bez dat n/a 8,9 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.