Okres: Klatovy

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Klatovská nemocnice Klatovy Plzeňský 1 981 1,7 týdne t 2,7
Sušická nemocnice Klatovy Plzeňský 224 0,7 týdne t 3,5

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

70 972

Přijaté dávky

48 368

0 / +4 524

Čekající ve frontě

2 205

-159 / -1 293

Rezervací denně

263

+34 / +113

Čekající na 1. dávku

1 562

+251 / +696

Čekající na 2. dávku

7 944

+102 / -927

Dnešní kapacita 1. dávky

329

+329 / +71

Dnešní kapacita 2. dávky

466

+466 / -14

Čekání na rezervaci

1,1 týdne

-0,1 / 0,0 týdne

Doba ve frontě

2,0 týdne

+0,1 / +0,4 týdne

7denní úspěšnost

47,7 %

+6,0 / +32,0 %

14denní úspěšnost

51,7 %

+6,0 / +19,9 %

30denní úspěšnost

67,0 %

+2,4 / +13,2 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 170 83 1,0 týdne t 1,1 týdne t 25 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 491 264 0,9 týdne t 1,1 týdne t 28 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 291 151 0,6 týdne t 1,1 týdne t 31 % %
25-29 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 0 1 2,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 1,5 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 1 4,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 0,7 týdne t 19,7 týdne t bez dat n/a
30-34 Na základě dosaženého věku 392 137 1,1 týdne t 2,0 týdne t 34 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 16,4 týdne t bez dat n/a
35-39 Kritická infrastruktura 1 1 1,3 týdne t 4,9 týdne t bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 523 80 0,9 týdne t 2,2 týdne t 30 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 0 bez dat n/a 14,9 týdne t bez dat n/a
35-39 Pracovník v sociálních službách 0 1 5,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 87 445 2,1 týdne t 2,3 týdne t 75 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 2 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 18,9 týdne t bez dat n/a
45-49 Kritická infrastruktura 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 62 138 1,5 týdne t 3,0 týdne t 79 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 2 0,1 týdne t 5,0 týdne t 100 % %
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 4 14,3 týdne t 11,6 týdne t bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 23 93 0,9 týdne t 1,9 týdne t 79 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 bez dat n/a 10,7 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 19 69 0,5 týdne t 2,6 týdne t 83 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 2 0,7 týdne t 1,0 týdne t 0 % %
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 2 bez dat n/a 11,1 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 12 55 0,6 týdne t 3,4 týdne t 80 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
60-64 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
65-69 Na základě dosaženého věku 22 48 0,5 týdne t 3,6 týdne t 80 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 5 1 bez dat n/a 10,3 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 18 2 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 11 30 0,5 týdne t 2,6 týdne t 81 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 3 0 bez dat n/a 5,8 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 19 15 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 10 14 0,5 týdne t 2,6 týdne t 75 % %
75-79 neuvedeno 4 12 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
80+ Kritická infrastruktura 1 2 bez dat n/a 6,0 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 13 12 0,4 týdne t 2,0 týdne t 54 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 1 2 bez dat n/a 5,1 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 9 30 bez dat n/a 14,9 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Kritická infrastruktura 2 0 bez dat n/a 5,4 týdne t bez dat n/a
neuvedeno neuvedeno 1 0 bez dat n/a 21,4 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.