Okres: Plzeň-jih

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Plzeň-jih Plzeňský 3 bez dat n/a 0,0
Stodská nemocnice Plzeň-jih Plzeňský 13 bez dat n/a bez dat n/a
Stodská nemocnice - očkovací místo Kulturní dům Stod Plzeň-jih Plzeňský 2 023 0,7 týdne t 3,5

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

51 921

Přijaté dávky

41 882

0 / +3 106

Čekající ve frontě

2 039

+45 / +178

Rezervací denně

77

0 / -140

Čekající na 1. dávku

430

-1 / -1 063

Čekající na 2. dávku

8 344

+94 / +314

Dnešní kapacita 1. dávky

0

0 / -589

Dnešní kapacita 2. dávky

499

+499 / +499

Čekání na rezervaci

0,7 týdne

0,0 / +0,1 týdne

Doba ve frontě

1,6 týdne

0,0 / +0,6 týdne

7denní úspěšnost

7,5 %

-5,3 / -11,1 %

14denní úspěšnost

29,1 %

-3,2 / -28,7 %

30denní úspěšnost

72,4 %

-0,9 / -6,4 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 227 0 bez dat n/a 1,2 týdne t 0 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 680 3 0,6 týdne t 1,3 týdne t 0 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 377 89 0,5 týdne t 1,1 týdne t 6 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 156 117 0,8 týdne t 1,3 týdne t 16 % %
35-39 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 4,6 týdne t bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 145 86 1,0 týdne t 1,3 týdne t 14 % %
40-44 Kritická infrastruktura 0 2 1,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 109 75 1,1 týdne t 1,3 týdne t 9 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 1,0 týdne t 0 % %
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 3 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 5,7 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 81 61 0,9 týdne t 1,1 týdne t 8 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 0 bez dat n/a 4,8 týdne t bez dat n/a
50-54 Na základě dosaženého věku 50 40 0,4 týdne t 1,4 týdne t 11 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 2 0 bez dat n/a 7,9 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 39 27 0,3 týdne t 1,3 týdne t 0 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 2 1 0,6 týdne t 5,4 týdne t 0 % %
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 11,3 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 32 24 0,4 týdne t 2,7 týdne t 11 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 11,7 týdne t bez dat n/a
60-64 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 19 18 0,5 týdne t 1,6 týdne t 14 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 3 1 bez dat n/a 7,7 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 11 5 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 21 9 0,5 týdne t 2,0 týdne t 12 % %
70-74 neuvedeno 18 31 bez dat n/a 12,0 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 14 11 0,5 týdne t 2,5 týdne t 25 % %
75-79 neuvedeno 13 18 bez dat n/a 11,0 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 12 2 bez dat n/a 1,3 týdne t 0 % %
80+ neuvedeno 18 19 bez dat n/a 19,3 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.