Okres: Prostějov

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
CZdrS Prostějov - VÚ 684804, Prostějov Prostějov Olomoucký 0 bez dat n/a 0,0
Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice AGEL Prostějov Prostějov Olomoucký 2 343 0,6 týdne t 3,8

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

88 209

Přijaté dávky

42 164

0 / +4 200

Čekající ve frontě

2 343

+17 / +497

Rezervací denně

102

+2 / -442

Čekající na 1. dávku

1 121

-548 / -821

Čekající na 2. dávku

12 488

+310 / -86

Dnešní kapacita 1. dávky

0

-600 / -76

Dnešní kapacita 2. dávky

600

+598 / +80

Čekání na rezervaci

0,6 týdne

0,0 / 0,0 týdne

Doba ve frontě

1,3 týdne

0,0 / +0,4 týdne

7denní úspěšnost

27,2 %

-0,7 / -21,5 %

14denní úspěšnost

49,0 %

-2,6 / -21,9 %

30denní úspěšnost

77,8 %

-0,6 / -7,9 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 363 3 1,0 týdne t 1,2 týdne t 2 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 11,7 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 863 88 1,0 týdne t 1,1 týdne t 0 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 420 117 0,9 týdne t 1,0 týdne t 0 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 0,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,6 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 255 189 0,9 týdne t 1,3 týdne t 13 % %
30-34 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 14,9 týdne t bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 100 198 1,0 týdne t 1,2 týdne t 51 % %
35-39 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 0 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 80 152 0,8 týdne t 1,1 týdne t 60 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 3,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Kritická infrastruktura 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 61 138 0,6 týdne t 1,0 týdne t 64 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Kritická infrastruktura 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 35 67 0,4 týdne t 1,1 týdne t 52 % %
55-59 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 1,6 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 27 74 0,4 týdne t 1,7 týdne t 66 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 21 42 0,4 týdne t 2,5 týdne t 69 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 32 45 0,3 týdne t 3,7 týdne t 71 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 2 0 bez dat n/a 9,9 týdne t bez dat n/a
65-69 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
65-69 neuvedeno 5 0 bez dat n/a 8,5 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 16 23 0,4 týdne t 2,4 týdne t 50 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 0,3 týdne t 10,6 týdne t 100 % %
70-74 neuvedeno 25 2 bez dat n/a 12,5 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 12 9 0,4 týdne t 3,2 týdne t 29 % %
75-79 neuvedeno 2 9 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 17 12 0,3 týdne t 2,5 týdne t 33 % %
80+ neuvedeno 2 31 bez dat n/a 14,8 týdne t bez dat n/a
neuvedeno neuvedeno 1 0 bez dat n/a 12,6 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.