Okres: Svitavy

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Litomyšlská nemocnice Svitavy Pardubický 1 073 2,1 týdne t 3,9
Nemocnice následné péče Moravská Třebová Svitavy Pardubický 116 0,4 týdne t 3,1
Odborný léčebný ústav Jevíčko Svitavy Pardubický 79 0,3 týdne t 4,0
Poličská nemocnice, s.r.o. - Dům Jordán, Tyršova 34, Polička Svitavy Pardubický 395 1,1 týdne t 2,1
Svitavská nemocnice - multifunkční centrum Fabrika Svitavy Pardubický 936 1,7 týdne t 2,9

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

84 464

Přijaté dávky

68 068

0 / +5 910

Čekající ve frontě

2 599

-597 / -1 456

Rezervací denně

352

+75 / +126

Čekající na 1. dávku

2 136

+458 / +527

Čekající na 2. dávku

14 813

-435 / -2 016

Dnešní kapacita 1. dávky

252

+10 / -145

Dnešní kapacita 2. dávky

5 018

+4 080 / +4 247

Čekání na rezervaci

1,3 týdne

+0,1 / +0,6 týdne

Doba ve frontě

1,7 týdne

0,0 / +0,4 týdne

7denní úspěšnost

51,1 %

+9,9 / +25,0 %

14denní úspěšnost

51,9 %

+5,6 / +10,5 %

30denní úspěšnost

76,4 %

+5,7 / +5,7 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 350 82 0,5 týdne t 1,3 týdne t 32 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 921 216 0,5 týdne t 1,3 týdne t 27 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 4,6 týdne t bez dat n/a
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 3 2 0,4 týdne t 1,1 týdne t 50 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 382 243 0,7 týdne t 1,2 týdne t 37 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 356 380 1,7 týdne t 2,1 týdne t 52 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 205 637 1,9 týdne t 2,0 týdne t 67 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 3 1 0,3 týdne t 5,0 týdne t 50 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 3 bez dat n/a 14,9 týdne t bez dat n/a
40-44 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 5,4 týdne t bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 119 470 2,2 týdne t 2,1 týdne t 71 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 0 3 0,9 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 6 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 39 167 0,5 týdne t 1,7 týdne t 77 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 4,1 týdne t bez dat n/a
50-54 Kritická infrastruktura 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 36 94 0,5 týdne t 1,7 týdne t 75 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 2 4 0,4 týdne t 6,1 týdne t 100 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 23 64 0,4 týdne t 2,1 týdne t 73 % %
55-59 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 25 47 0,4 týdne t 2,3 týdne t 57 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 1 6 0,4 týdne t 9,0 týdne t 100 % %
60-64 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,7 týdne t bez dat n/a 100 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 30 61 0,3 týdne t 3,7 týdne t 73 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 4 3 bez dat n/a 10,5 týdne t bez dat n/a
65-69 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 6,0 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 16 4 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 23 24 0,5 týdne t 2,6 týdne t 58 % %
70-74 neuvedeno 24 15 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 11 18 0,7 týdne t 2,8 týdne t 75 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
75-79 neuvedeno 3 17 bez dat n/a 9,1 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 8 12 0,2 týdne t 2,7 týdne t 80 % %
80+ Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 5 34 bez dat n/a 9,0 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Na základě dosaženého věku 1 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.