Okres: Tachov

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Bor - Poliklinika Bor Tachov Plzeňský 430 2,3 týdne t 6,7
EUC klinika Plzeň - Stříbro, Kulturní dům Stříbro Tachov Plzeňský 744 0,6 týdne t 3,3
Konstantinovy Lázně - Kulturní dům Tachov Plzeňský 14 bez dat n/a 2,9
Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o. Tachov Plzeňský 166 0,7 týdne t 2,2
Tachov - Poliklinika Tachov Tachov Plzeňský 743 1,9 týdne t 3,6

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

44 348

Přijaté dávky

31 292

0 / +2 244

Čekající ve frontě

2 097

+9 / -194

Rezervací denně

84

-2 / -36

Čekající na 1. dávku

678

+42 / -565

Čekající na 2. dávku

5 724

+145 / -490

Dnešní kapacita 1. dávky

46

+46 / -60

Dnešní kapacita 2. dávky

281

+281 / -10

Čekání na rezervaci

1,4 týdne

0,0 / +0,1 týdne

Doba ve frontě

2,1 týdne

+0,1 / +0,6 týdne

7denní úspěšnost

26,6 %

-1,8 / +7,2 %

14denní úspěšnost

32,7 %

-0,9 / +2,1 %

30denní úspěšnost

55,4 %

-0,8 / -4,6 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 130 1 0,6 týdne t 1,1 týdne t 2 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 318 37 0,9 týdne t 1,2 týdne t 9 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 217 65 0,7 týdne t 1,1 týdne t 20 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 417 109 0,9 týdne t 2,0 týdne t 19 % %
30-34 Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 4,6 týdne t bez dat n/a
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 388 106 0,7 týdne t 2,2 týdne t 26 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 3 bez dat n/a 14,6 týdne t bez dat n/a
40-44 Kritická infrastruktura 2 0 bez dat n/a 3,6 týdne t 0 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 260 151 2,3 týdne t 2,5 týdne t 39 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 100 132 2,0 týdne t 2,0 týdne t 43 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 5,4 týdne t bez dat n/a
50-54 Na základě dosaženého věku 59 63 1,4 týdne t 1,7 týdne t 38 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 11,9 týdne t bez dat n/a
55-59 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 3,9 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 38 47 0,4 týdne t 2,1 týdne t 43 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 2 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 27 39 0,4 týdne t 2,6 týdne t 53 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 4 2 bez dat n/a 5,7 týdne t 0 % %
60-64 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 2 bez dat n/a 14,0 týdne t bez dat n/a
65-69 Na základě dosaženého věku 24 22 0,4 týdne t 3,5 týdne t 59 % %
65-69 neuvedeno 12 2 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 28 10 0,5 týdne t 2,9 týdne t 44 % %
70-74 neuvedeno 31 24 13,6 týdne t 12,6 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 11 8 0,7 týdne t 3,7 týdne t 75 % %
75-79 neuvedeno 1 8 bez dat n/a 14,9 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 9 10 1,3 týdne t 2,8 týdne t 50 % %
80+ neuvedeno 11 28 bez dat n/a 19,7 týdne t bez dat n/a
neuvedeno neuvedeno 1 0 bez dat n/a 21,4 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.