Okres: České Budějovice

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
EUC Klinika České Budějovice, s.r.o. - Poliklinika JIH České Budějovice Jihočeský 216 0,3 týdne t 2,1
Nemocnice České Budějovice - OČKO Výstaviště České Budějovice České Budějovice Jihočeský 3 712 0,6 týdne t 3,8
Nemocnice České Budějovice - OČKO Výstaviště České Budějovice - Samoplátci České Budějovice Jihočeský 150 bez dat n/a bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

158 145

Přijaté dávky

128 022

0 / +7 750

Čekající ve frontě

4 078

+271 / -1 529

Rezervací denně

727

-168 / -54

Čekající na 1. dávku

4 186

-484 / -1 038

Čekající na 2. dávku

34 731

-151 / +892

Dnešní kapacita 1. dávky

721

+217 / -421

Dnešní kapacita 2. dávky

997

-1 / +384

Čekání na rezervaci

0,6 týdne

+0,1 / +0,3 týdne

Doba ve frontě

1,6 týdne

+0,1 / +0,7 týdne

7denní úspěšnost

37,6 %

-7,6 / -4,8 %

14denní úspěšnost

70,6 %

-2,5 / +0,2 %

30denní úspěšnost

87,2 %

-1,0 / +3,0 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 744 139 0,7 týdne t 1,1 týdne t 14 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 1 2 0,3 týdne t 11,6 týdne t 100 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
18-24 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 5,4 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 572 2 642 0,7 týdne t 0,8 týdne t 60 % %
18-24 Samoplátce 13 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 2 0,0 týdne t 0,4 týdne t 50 % %
18-24 neuvedeno 1 0 bez dat n/a 19,9 týdne t bez dat n/a
25-29 Kritická infrastruktura 0 3 0,2 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 489 779 0,3 týdne t 0,7 týdne t 48 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Samoplátce 22 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 4 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Akademický pracovník VŠ 2 4 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
30-34 Kritická infrastruktura 1 1 5,3 týdne t 0,1 týdne t 0 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 547 149 0,4 týdne t 1,1 týdne t 16 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 0 3 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Samoplátce 20 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 5 0,1 týdne t 7,7 týdne t 100 % %
35-39 Akademický pracovník VŠ 0 3 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Kritická infrastruktura 0 2 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 445 137 0,3 týdne t 1,2 týdne t 17 % %
35-39 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 0 2 4,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 7 14,6 týdne t 11,1 týdne t bez dat n/a
35-39 Samoplátce 21 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 5 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 5,0 týdne t bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 334 108 0,6 týdne t 1,1 týdne t 11 % %
40-44 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 1 1 4,4 týdne t 5,6 týdne t bez dat n/a
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 3 2 bez dat n/a 9,3 týdne t bez dat n/a
40-44 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4 7 10,9 týdne t 12,6 týdne t bez dat n/a
40-44 Samoplátce 20 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 4 0,1 týdne t 0,3 týdne t 67 % %
45-49 Akademický pracovník VŠ 0 2 5,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Kritická infrastruktura 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 281 80 0,4 týdne t 1,3 týdne t 11 % %
45-49 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 0 1 1,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 0,3 týdne t 10,7 týdne t 100 % %
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 1 bez dat n/a 13,4 týdne t bez dat n/a
45-49 Samoplátce 19 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 5 0,7 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Kritická infrastruktura 0 0 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 79 148 0,8 týdne t 1,4 týdne t 55 % %
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 7 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
50-54 Samoplátce 10 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 0 0,3 týdne t 4,1 týdne t bez dat n/a
55-59 Kritická infrastruktura 1 1 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 67 99 0,6 týdne t 1,8 týdne t 56 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 5 1 0,0 týdne t 10,4 týdne t 100 % %
55-59 Samoplátce 7 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
55-59 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 5 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 46 97 0,5 týdne t 2,7 týdne t 75 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 2 2 0,3 týdne t 9,1 týdne t 100 % %
60-64 Samoplátce 7 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
60-64 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
60-64 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 bez dat n/a 0,6 týdne t 0 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 44 91 0,5 týdne t 3,3 týdne t 77 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 7 1 1,4 týdne t 10,9 týdne t bez dat n/a
65-69 Samoplátce 2 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
65-69 neuvedeno 35 5 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 39 54 0,5 týdne t 3,8 týdne t 80 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 4 0 bez dat n/a 9,9 týdne t bez dat n/a
70-74 Samoplátce 4 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
70-74 neuvedeno 82 32 bez dat n/a 13,3 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 17 24 0,8 týdne t 2,2 týdne t 60 % %
75-79 neuvedeno 10 44 bez dat n/a 10,5 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 37 24 0,4 týdne t 1,9 týdne t 48 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
80+ Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 5 bez dat n/a 11,9 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 7 63 bez dat n/a 12,6 týdne t bez dat n/a
neuvedeno neuvedeno 8 1 bez dat n/a 19,1 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.