Okres: Český Krumlov

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Nemocnice Český Krumlov - OČKO Sportovní hala Český Krumlov Jihočeský 406 0,3 týdne t 2,4

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

49 399

Přijaté dávky

39 636

0 / +4 680

Čekající ve frontě

406

-1 / -311

Rezervací denně

219

+17 / -22

Čekající na 1. dávku

867

+32 / -1 416

Čekající na 2. dávku

10 109

+513 / -96

Dnešní kapacita 1. dávky

248

+248 / -621

Dnešní kapacita 2. dávky

676

+676 / +671

Čekání na rezervaci

0,3 týdne

0,0 / +0,1 týdne

Doba ve frontě

2,4 týdne

+0,6 / +1,3 týdne

7denní úspěšnost

81,7 %

+2,4 / +9,0 %

14denní úspěšnost

91,0 %

+1,3 / +5,8 %

30denní úspěšnost

95,6 %

+0,3 / +3,2 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 25 237 0,7 týdne t 0,9 týdne t 87 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 1 bez dat n/a 12,5 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 64 254 0,3 týdne t 0,9 týdne t 81 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
18-24 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 35 147 0,3 týdne t 0,9 týdne t 86 % %
25-29 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 2 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 39 132 0,4 týdne t 1,0 týdne t 80 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 0,4 týdne t 2,6 týdne t 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 34 124 0,3 týdne t 0,8 týdne t 79 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 49 107 0,4 týdne t 1,5 týdne t 74 % %
40-44 Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby 1 1 bez dat n/a 6,6 týdne t bez dat n/a
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 38 90 0,5 týdne t 3,0 týdne t 86 % %
45-49 Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby 1 0 bez dat n/a 6,6 týdne t bez dat n/a
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 16 49 0,4 týdne t 1,7 týdne t 80 % %
50-54 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 8 44 0,3 týdne t 2,5 týdne t 88 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 0,2 týdne t bez dat n/a 100 % %
55-59 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 16 37 0,2 týdne t 4,6 týdne t 81 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 26 26 0,4 týdne t 4,3 týdne t 74 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 2 3 0,1 týdne t 9,3 týdne t 100 % %
65-69 neuvedeno 8 1 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 10 8 0,4 týdne t 4,8 týdne t 80 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 8,9 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 12 10 bez dat n/a 10,8 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 3 4 0,2 týdne t 5,3 týdne t 100 % %
75-79 neuvedeno 1 6 bez dat n/a 9,4 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 9 3 0,2 týdne t 2,9 týdne t 40 % %
80+ neuvedeno 1 12 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.