Okres: Benešov

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. Benešov Středočeský 668 1,1 týdne t 4,0
Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. - Samoplátci Benešov Středočeský 16 0,0 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

80 163

Přijaté dávky

60 610

0 / +20 448

Čekající ve frontě

684

+81 / -1 186

Rezervací denně

243

-3 / +99

Čekající na 1. dávku

2 992

-3 / +1 236

Čekající na 2. dávku

6 114

+205 / -1 113

Dnešní kapacita 1. dávky

58

+58 / +58

Dnešní kapacita 2. dávky

395

+395 / -13

Čekání na rezervaci

1,1 týdne

0,0 / -0,6 týdne

Doba ve frontě

2,1 týdne

0,0 / +0,6 týdne

7denní úspěšnost

45,5 %

-10,7 / +28,4 %

14denní úspěšnost

70,2 %

-4,2 / +44,2 %

30denní úspěšnost

83,9 %

-2,2 / +26,2 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 62 116 0,6 týdne t 0,7 týdne t 33 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 11,3 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 138 232 0,6 týdne t 0,8 týdne t 40 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
18-24 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
18-24 Samoplátce 4 1 0,1 týdne t 0,4 týdne t 20 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 3 bez dat n/a 2,4 týdne t bez dat n/a
25-29 Kritická infrastruktura 0 4 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 69 136 0,6 týdne t 0,7 týdne t 39 % %
25-29 Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 4,3 týdne t bez dat n/a
25-29 Samoplátce 2 2 0,1 týdne t 0,4 týdne t 50 % %
30-34 Kritická infrastruktura 1 6 bez dat n/a 5,0 týdne t bez dat n/a
30-34 Na základě dosaženého věku 83 220 1,5 týdne t 1,4 týdne t 42 % %
30-34 Samoplátce 2 2 0,1 týdne t 0,1 týdne t 50 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 0 0,6 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 80 266 1,7 týdne t 1,8 týdne t 54 % %
35-39 Samoplátce 0 3 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Zaměstnanci Ministerstva obrany 1 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 42 482 1,9 týdne t 1,4 týdne t 46 % %
40-44 Samoplátce 2 1 0,1 týdne t 0,2 týdne t 33 % %
45-49 Kritická infrastruktura 0 6 4,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 27 543 1,3 týdne t 1,9 týdne t 58 % %
45-49 Samoplátce 1 4 0,1 týdne t 0,3 týdne t 80 % %
50-54 Kritická infrastruktura 0 3 4,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Na základě dosaženého věku 22 276 0,7 týdne t 1,0 týdne t 50 % %
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 1 10,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Samoplátce 2 4 0,1 týdne t 0,4 týdne t 67 % %
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
55-59 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 13 199 0,7 týdne t 2,6 týdne t 61 % %
55-59 Samoplátce 1 2 0,1 týdne t 0,4 týdne t 67 % %
55-59 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 21 155 0,3 týdne t 2,5 týdne t 58 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 3 1 bez dat n/a 8,8 týdne t bez dat n/a
60-64 Samoplátce 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 19 117 0,7 týdne t 3,6 týdne t 50 % %
65-69 Samoplátce 2 2 0,1 týdne t 0,3 týdne t 50 % %
65-69 neuvedeno 6 2 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 18 63 0,7 týdne t 2,7 týdne t 38 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 10,9 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 29 8 bez dat n/a 13,3 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 4 31 0,5 týdne t 2,0 týdne t 62 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 8,4 týdne t bez dat n/a
75-79 neuvedeno 5 11 bez dat n/a 10,9 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 12 21 0,4 týdne t 5,0 týdne t 50 % %
80+ neuvedeno 3 27 bez dat n/a 13,0 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 5,7 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.