Okres: Frýdek-Místek

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Moje Ambulance a.s. Frýdek - Místek Frýdek-Místek Moravskoslezský 213 0,6 týdne t 6,7
Nemocnice Agel Třinec-Podlesí a.s. Frýdek-Místek Moravskoslezský 52 0,6 týdne t 0,5
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Frýdek-Místek Moravskoslezský 671 0,3 týdne t 2,7
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., mobilní tým Frýdek-Místek Moravskoslezský 0 bez dat n/a 4,8
Renturi s.r.o.(Nižní Lhoty) Frýdek-Místek Moravskoslezský 38 0,3 týdne t 3,0
VOČM DDM Třinec Frýdek-Místek Moravskoslezský 769 1,1 týdne t 2,8

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

174 025

Přijaté dávky

96 084

0 / +9 924

Čekající ve frontě

1 743

-348 / -1 862

Rezervací denně

578

-45 / -162

Čekající na 1. dávku

1 319

+298 / -582

Čekající na 2. dávku

26 753

-440 / +251

Dnešní kapacita 1. dávky

508

+36 / -666

Dnešní kapacita 2. dávky

5 301

+3 984 / +4 692

Čekání na rezervaci

0,7 týdne

0,0 / +0,3 týdne

Doba ve frontě

2,3 týdne

+0,3 / +0,9 týdne

7denní úspěšnost

69,1 %

+6,7 / +10,0 %

14denní úspěšnost

83,5 %

+3,8 / +13,8 %

30denní úspěšnost

92,3 %

+1,9 / +7,2 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 275 117 0,3 týdne t 1,1 týdne t 58 % %
18-24 Kritická infrastruktura 0 1 1,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 373 766 0,7 týdne t 0,9 týdne t 66 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 0,1 týdne t 0,4 týdne t 67 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 153 296 0,5 týdne t 0,9 týdne t 75 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 3 4 0,5 týdne t 2,1 týdne t 50 % %
30-34 Kritická infrastruktura 1 1 bez dat n/a 6,1 týdne t bez dat n/a
30-34 Na základě dosaženého věku 175 199 1,2 týdne t 1,4 týdne t 65 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 3 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Kritická infrastruktura 0 1 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 127 210 1,3 týdne t 1,5 týdne t 69 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 0,1 týdne t 7,1 týdne t bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 100 159 0,9 týdne t 1,4 týdne t 69 % %
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 0 0,1 týdne t 3,1 týdne t 50 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 87 150 0,5 týdne t 1,1 týdne t 70 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,9 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 2 0 bez dat n/a 8,5 týdne t bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 3 1 0,1 týdne t 1,9 týdne t 33 % %
50-54 Kritická infrastruktura 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 57 82 0,4 týdne t 1,6 týdne t 72 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 1 4 bez dat n/a 6,6 týdne t bez dat n/a
50-54 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 7,7 týdne t bez dat n/a
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 45 68 0,3 týdne t 2,4 týdne t 74 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 2 2 0,3 týdne t 6,3 týdne t 0 % %
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 0 10,9 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
60-64 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,9 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 42 78 0,3 týdne t 3,5 týdne t 83 % %
60-64 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 57 37 0,3 týdne t 4,1 týdne t 76 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 9 0 bez dat n/a 9,5 týdne t bez dat n/a
65-69 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 34 4 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 33 23 0,3 týdne t 3,9 týdne t 79 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 2 2 bez dat n/a 9,1 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 59 33 bez dat n/a 12,6 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 18 17 0,4 týdne t 2,1 týdne t 62 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 2 0 bez dat n/a 8,8 týdne t bez dat n/a
75-79 neuvedeno 21 20 bez dat n/a 12,9 týdne t bez dat n/a
80+ Kritická infrastruktura 1 1 bez dat n/a 5,9 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 38 27 0,2 týdne t 3,7 týdne t 71 % %
80+ neuvedeno 11 74 bez dat n/a 11,0 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 14,9 týdne t bez dat n/a
neuvedeno neuvedeno 3 2 bez dat n/a 17,2 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.