Okres: Hodonín

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Nemocnice Kyjov - Městské kulturní středisko Kyjov Hodonín Jihomoravský 1 156 0,3 týdne t 3,2
Nemocnice TGM Hodonín, přísp. organizace Dům kultury Hodonín - očkovací centrum COVID-19 Hodonín Jihomoravský 2 717 0,6 týdne t 5,6

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

127 279

Přijaté dávky

64 922

0 / +5 232

Čekající ve frontě

3 873

+162 / +876

Rezervací denně

116

-11 / -240

Čekající na 1. dávku

406

-3 / -1 640

Čekající na 2. dávku

22 128

+774 / +546

Dnešní kapacita 1. dávky

130

+130 / -406

Dnešní kapacita 2. dávky

1 108

+1 108 / +344

Čekání na rezervaci

0,3 týdne

0,0 / 0,0 týdne

Doba ve frontě

1,4 týdne

+0,1 / +0,6 týdne

7denní úspěšnost

17,7 %

-4,4 / -19,3 %

14denní úspěšnost

39,1 %

-3,4 / -27,5 %

30denní úspěšnost

75,5 %

-1,4 / -9,3 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 476 0 0,6 týdne t 1,1 týdne t 1 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 14,9 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 1 181 225 0,6 týdne t 1,1 týdne t 14 % %
18-24 Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby 1 0 bez dat n/a 0,7 týdne t 0 % %
18-24 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 1 0 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
18-24 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Na základě dosaženého věku 600 58 0,3 týdne t 1,1 týdne t 23 % %
25-29 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 4 1 0,3 týdne t 1,0 týdne t 25 % %
30-34 Kritická infrastruktura 2 0 bez dat n/a 3,2 týdne t 0 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 395 39 0,4 týdne t 1,5 týdne t 21 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 233 36 0,3 týdne t 1,2 týdne t 18 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 2 0,2 týdne t 0,1 týdne t 50 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 257 33 0,2 týdne t 1,3 týdne t 16 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 2 0 bez dat n/a 7,6 týdne t bez dat n/a
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 bez dat n/a 0,6 týdne t 0 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 176 36 0,3 týdne t 1,1 týdne t 19 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 2 0 0,1 týdne t 2,2 týdne t 50 % %
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 0 bez dat n/a 13,4 týdne t bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 6,9 týdne t bez dat n/a
50-54 Kritická infrastruktura 2 1 bez dat n/a 3,0 týdne t 0 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 135 23 0,4 týdne t 1,2 týdne t 20 % %
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 14,2 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 98 17 0,6 týdne t 1,3 týdne t 14 % %
55-59 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 0,0 týdne t 6,0 týdne t 100 % %
60-64 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,7 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 91 17 0,2 týdne t 2,2 týdne t 26 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 66 10 0,2 týdne t 2,6 týdne t 38 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 7 0 0,1 týdne t 7,9 týdne t 50 % %
65-69 neuvedeno 20 0 bez dat n/a 8,5 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 43 4 0,2 týdne t 2,3 týdne t 26 % %
70-74 neuvedeno 22 27 bez dat n/a 12,6 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 20 1 0,8 týdne t 1,5 týdne t 18 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 6,7 týdne t bez dat n/a
75-79 neuvedeno 3 21 bez dat n/a 10,6 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 18 9 0,1 týdne t 2,8 týdne t 27 % %
80+ neuvedeno 3 27 bez dat n/a 9,1 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.