Okres: Hradec Králové

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové Královéhradecký 7 220 1,6 týdne t 4,6
FVZ UO - Katedra epidemiologie Hradec Králové Královéhradecký 0 bez dat n/a bez dat n/a
Očkování samoplátců na COVID-19 Fakultní nemocnice Hradec Králové Hradec Králové Královéhradecký 243 0,3 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

133 958

Přijaté dávky

153 238

-5 730 / +8 698

Čekající ve frontě

7 463

-101 / -2 091

Rezervací denně

438

-39 / +77

Čekající na 1. dávku

2 427

-21 / +483

Čekající na 2. dávku

25 343

-761 / -1 876

Dnešní kapacita 1. dávky

411

+192 / +99

Dnešní kapacita 2. dávky

1 951

+1 186 / +1 606

Čekání na rezervaci

1,6 týdne

+0,1 / +0,3 týdne

Doba ve frontě

1,7 týdne

+0,1 / +0,6 týdne

7denní úspěšnost

29,9 %

+1,0 / +20,2 %

14denní úspěšnost

24,5 %

-0,9 / +5,1 %

30denní úspěšnost

58,7 %

+0,4 / +0,4 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 779 9 0,8 týdne t 1,3 týdne t 1 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 2 bez dat n/a 14,0 týdne t bez dat n/a
0-17 Samoplátce 1 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
18-24 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 5,0 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 2 433 20 0,7 týdne t 1,3 týdne t 1 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 0 3 0,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
18-24 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 2 3 3,3 týdne t 0,1 týdne t 0 % %
18-24 Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 5,9 týdne t bez dat n/a
18-24 Samoplátce 171 20 0,0 týdne t 0,5 týdne t 10 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 3 0,2 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Akademický pracovník VŠ 0 3 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Kritická infrastruktura 0 3 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 1 477 10 0,8 týdne t 1,3 týdne t 1 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 1,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Pracovník v sociálních službách 1 1 bez dat n/a 4,7 týdne t bez dat n/a
25-29 Samoplátce 35 17 0,2 týdne t 0,4 týdne t 33 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 8 0,1 týdne t 0,6 týdne t 50 % %
30-34 Akademický pracovník VŠ 0 3 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Kritická infrastruktura 0 6 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 1 776 184 2,1 týdne t 2,3 týdne t 11 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 0,3 týdne t 10,0 týdne t bez dat n/a
30-34 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 7 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
30-34 Samoplátce 6 15 0,3 týdne t 0,3 týdne t 71 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 3 5 2,7 týdne t 5,0 týdne t 75 % %
35-39 Akademický pracovník VŠ 1 2 0,1 týdne t 4,6 týdne t 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 324 1 565 2,0 týdne t 2,1 týdne t 64 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 0,1 týdne t 0,1 týdne t 50 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 0,7 týdne t 0 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 5 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
35-39 Samoplátce 9 11 0,2 týdne t 0,3 týdne t 55 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 3 1,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Akademický pracovník VŠ 0 3 1,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,9 týdne t bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 87 340 1,3 týdne t 1,2 týdne t 64 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 0 3 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 5 bez dat n/a 12,5 týdne t bez dat n/a
40-44 Samoplátce 4 7 0,1 týdne t 0,4 týdne t 64 % %
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 6 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Akademický pracovník VŠ 1 2 bez dat n/a 5,1 týdne t bez dat n/a
45-49 Kritická infrastruktura 0 4 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 52 210 0,7 týdne t 1,6 týdne t 70 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 0 6 0,2 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4 3 bez dat n/a 13,5 týdne t bez dat n/a
45-49 Pracovník v sociálních službách 0 0 7,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Samoplátce 5 8 0,2 týdne t 0,3 týdne t 62 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 3 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Kritická infrastruktura 0 3 1,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Na základě dosaženého věku 40 137 0,6 týdne t 1,6 týdne t 67 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 2 2 5,4 týdne t 10,6 týdne t 100 % %
50-54 Samoplátce 3 4 0,1 týdne t 0,3 týdne t 57 % %
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
55-59 Kritická infrastruktura 1 2 0,1 týdne t 0,3 týdne t 50 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 21 127 0,7 týdne t 2,5 týdne t 81 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 0,0 týdne t 11,4 týdne t 100 % %
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 7 14,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
55-59 Samoplátce 3 4 0,1 týdne t 0,4 týdne t 57 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 29 74 0,4 týdne t 2,8 týdne t 69 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 2 1 bez dat n/a 10,1 týdne t bez dat n/a
60-64 Samoplátce 1 4 0,1 týdne t 0,3 týdne t 80 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 28 71 0,4 týdne t 3,8 týdne t 84 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 6 4 0,3 týdne t 10,4 týdne t 100 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 9,1 týdne t bez dat n/a
65-69 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
65-69 Samoplátce 0 4 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
65-69 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 9,6 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 26 5 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 13 31 0,3 týdne t 3,9 týdne t 83 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 3 3 bez dat n/a 10,0 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 26 31 bez dat n/a 12,6 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 17 20 0,4 týdne t 3,3 týdne t 53 % %
75-79 neuvedeno 1 39 bez dat n/a 10,0 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 38 18 0,3 týdne t 2,6 týdne t 41 % %
80+ Samoplátce 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
80+ neuvedeno 9 67 bez dat n/a 9,4 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.