Okres: Jihlava

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Očkovací centrum pro samoplátce Jihlava Jihlava Vysočina 127 bez dat n/a bez dat n/a
Poliklinika Telč, spol. s r.o. Jihlava Vysočina 141 0,1 týdne t 3,3
Poliklinika Třešť spol. s.r.o Jihlava Vysočina 75 0,7 týdne t 2,2
Velkokapacitní očkovací centrum Jihlava Jihlava Vysočina 1 634 0,6 týdne t 3,1

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

91 843

Přijaté dávky

85 948

0 / +6 984

Čekající ve frontě

1 977

+189 / -1 242

Rezervací denně

511

-61 / +22

Čekající na 1. dávku

5 003

-512 / -757

Čekající na 2. dávku

19 577

+639 / -1 514

Dnešní kapacita 1. dávky

0

-600 / -767

Dnešní kapacita 2. dávky

882

+770 / +307

Čekání na rezervaci

0,6 týdne

+0,1 / 0,0 týdne

Doba ve frontě

1,6 týdne

0,0 / +0,7 týdne

7denní úspěšnost

56,0 %

-9,0 / +18,8 %

14denní úspěšnost

74,4 %

-3,0 / +5,7 %

30denní úspěšnost

89,2 %

-1,2 / +5,1 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 536 36 0,6 týdne t 1,2 týdne t 10 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 0 bez dat n/a 13,9 týdne t bez dat n/a
0-17 Samoplátce 2 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 476 1 282 0,7 týdne t 0,9 týdne t 58 % %
18-24 Samoplátce 49 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 143 1 017 0,5 týdne t 0,6 týdne t 70 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 2,1 týdne t bez dat n/a
25-29 Samoplátce 13 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 129 1 137 0,6 týdne t 0,8 týdne t 63 % %
30-34 Samoplátce 14 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 3 bez dat n/a 0,6 týdne t 0 % %
35-39 Kritická infrastruktura 1 1 bez dat n/a 6,4 týdne t bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 113 521 0,5 týdne t 1,0 týdne t 65 % %
35-39 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 2 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
35-39 Samoplátce 14 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 4 1 0,1 týdne t 4,8 týdne t 50 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 78 407 0,6 týdne t 1,1 týdne t 70 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 1,7 týdne t bez dat n/a
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 4 15,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Samoplátce 16 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
45-49 Akademický pracovník VŠ 0 2 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 71 292 0,4 týdne t 1,3 týdne t 68 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
45-49 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 13,7 týdne t bez dat n/a
45-49 Samoplátce 8 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
50-54 Kritická infrastruktura 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 40 196 0,5 týdne t 1,7 týdne t 72 % %
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 2 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
50-54 Samoplátce 5 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 41 117 0,7 týdne t 1,1 týdne t 49 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
55-59 Zaměstnanci Ministerstva obrany 1 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 41 83 0,4 týdne t 2,5 týdne t 57 % %
60-64 Samoplátce 3 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 31 61 0,3 týdne t 3,6 týdne t 68 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 9,3 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 23 2 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 28 38 0,3 týdne t 3,9 týdne t 56 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 6,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Samoplátce 1 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
70-74 neuvedeno 20 36 bez dat n/a 11,9 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 11 18 0,3 týdne t 3,5 týdne t 33 % %
75-79 neuvedeno 12 22 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 12 12 0,2 týdne t 2,9 týdne t 57 % %
80+ Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 9,7 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 23 14 bez dat n/a 15,9 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Na základě dosaženého věku 2 0 bez dat n/a 4,3 týdne t bez dat n/a
neuvedeno neuvedeno 1 0 bez dat n/a 20,9 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.