Okres: Karviná

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

200 675

Přijaté dávky

108 374

0 / +10 766

Čekající ve frontě

3 019

+184 / -1 074

Rezervací denně

462

-135 / -345

Čekající na 1. dávku

3 704

-315 / -303

Čekající na 2. dávku

29 767

-43 / -1 960

Dnešní kapacita 1. dávky

839

+281 / -36

Dnešní kapacita 2. dávky

5 847

+4 407 / +4 647

Čekání na rezervaci

0,4 týdne

0,0 / 0,0 týdne

Doba ve frontě

2,3 týdne

0,0 / +0,9 týdne

7denní úspěšnost

54,7 %

-7,9 / +0,1 %

14denní úspěšnost

73,1 %

-2,7 / +4,7 %

30denní úspěšnost

87,8 %

-0,8 / +1,9 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Akademický pracovník VŠ 1 0 bez dat n/a 4,0 týdne t bez dat n/a
0-17 Na základě dosaženého věku 279 411 0,4 týdne t 1,1 týdne t 46 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 1,1 týdne t bez dat n/a
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 824 1 213 0,4 týdne t 1,1 týdne t 47 % %
18-24 Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby 0 4 0,9 týdne t bez dat n/a 100 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 1 bez dat n/a 0,5 týdne t 0 % %
25-29 Akademický pracovník VŠ 0 2 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 319 724 0,4 týdne t 1,0 týdne t 51 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 0,3 týdne t 0,7 týdne t 50 % %
25-29 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 12,0 týdne t bez dat n/a
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,9 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
30-34 Akademický pracovník VŠ 0 1 5,9 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
30-34 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,9 týdne t bez dat n/a
30-34 Na základě dosaženého věku 317 440 1,0 týdne t 1,6 týdne t 51 % %
30-34 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 2 bez dat n/a 12,9 týdne t bez dat n/a
30-34 Zaměstnanci Ministerstva obrany 1 0 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 bez dat n/a 4,9 týdne t bez dat n/a
35-39 Kritická infrastruktura 1 2 0,7 týdne t 6,9 týdne t 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 269 322 0,5 týdne t 1,6 týdne t 50 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 4 bez dat n/a 13,1 týdne t bez dat n/a
40-44 Kritická infrastruktura 3 0 bez dat n/a 5,8 týdne t bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 196 256 0,5 týdne t 1,7 týdne t 54 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 4 11,3 týdne t 11,6 týdne t bez dat n/a
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 5 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Kritická infrastruktura 1 2 0,3 týdne t 4,7 týdne t 100 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 113 258 0,5 týdne t 1,8 týdne t 72 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 2 0,1 týdne t 3,3 týdne t 100 % %
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 2 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
45-49 Pracovník v sociálních službách 0 0 6,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 3 1 0,1 týdne t 3,5 týdne t 33 % %
50-54 Kritická infrastruktura 0 4 0,6 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 89 205 0,4 týdne t 1,4 týdne t 68 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 1 5 5,3 týdne t 1,4 týdne t bez dat n/a
50-54 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 6,1 týdne t bez dat n/a
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 1 bez dat n/a 11,5 týdne t bez dat n/a
55-59 Kritická infrastruktura 2 2 1,6 týdne t 3,4 týdne t 50 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 94 193 0,5 týdne t 1,8 týdne t 58 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 2 0,0 týdne t 11,7 týdne t 100 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 7,9 týdne t bez dat n/a
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 7 bez dat n/a 11,3 týdne t bez dat n/a
55-59 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 0 0,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 82 159 0,2 týdne t 2,7 týdne t 66 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 4 2 bez dat n/a 7,5 týdne t bez dat n/a
60-64 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
65-69 Na základě dosaženého věku 85 100 0,3 týdne t 3,9 týdne t 69 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 4 4 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 26 6 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 52 81 0,2 týdne t 3,0 týdne t 63 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 3 2 0,1 týdne t 8,8 týdne t 100 % %
70-74 neuvedeno 43 51 7,4 týdne t 12,6 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 44 52 0,2 týdne t 4,0 týdne t 63 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 8,1 týdne t bez dat n/a
75-79 neuvedeno 27 46 bez dat n/a 11,3 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 45 35 0,2 týdne t 3,3 týdne t 64 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 1 4 bez dat n/a 9,1 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 68 57 bez dat n/a 18,1 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Na základě dosaženého věku 1 0 bez dat n/a 5,0 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.