Okres: Liberec

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
EUC Klinika Liberec Liberec Liberecký 677 1,9 týdne t 6,4
KNL, a.s. - Nemocnice Frýdlant Liberec Liberecký 160 0,9 týdne t 4,6
Očkovací centrum Liberec (KNL) Liberec Liberecký 1 336 0,6 týdne t 3,4
Očkovací centrum Liberec (KNL) - Samoplátci Liberec Liberecký 135 bez dat n/a bez dat n/a
SMRŽO - MEDIC, s.r.o. - Hrádek nad Nisou Liberec Liberecký 61 0,4 týdne t 6,3
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - pracoviště Liberec Liberec Liberecký 236 2,6 týdne t 5,7

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

140 880

Přijaté dávky

128 694

-1 092 / +10 344

Čekající ve frontě

2 605

-467 / -2 567

Rezervací denně

706

-378 / -285

Čekající na 1. dávku

5 918

-53 / -1 001

Čekající na 2. dávku

25 829

+51 / +1 724

Dnešní kapacita 1. dávky

877

+151 / +356

Dnešní kapacita 2. dávky

1 766

+1 136 / +926

Čekání na rezervaci

0,7 týdne

0,0 / 0,0 týdne

Doba ve frontě

1,9 týdne

+0,3 / +0,7 týdne

7denní úspěšnost

61,0 %

+6,9 / +13,7 %

14denní úspěšnost

78,7 %

+4,7 / +15,6 %

30denní úspěšnost

90,0 %

+2,0 / +7,9 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 277 614 0,9 týdne t 1,1 týdne t 56 % %
0-17 Samoplátce 1 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 603 2 022 0,5 týdne t 1,1 týdne t 60 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 2 0 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
18-24 Samoplátce 16 0 bez dat n/a 0,5 týdne t 0 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 3 0,2 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Kritická infrastruktura 0 2 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 368 1 168 0,4 týdne t 1,0 týdne t 63 % %
25-29 Samoplátce 26 0 bez dat n/a 0,5 týdne t 0 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 5 0,1 týdne t 0,4 týdne t 67 % %
30-34 Akademický pracovník VŠ 1 1 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 273 1 021 1,2 týdne t 1,7 týdne t 64 % %
30-34 Samoplátce 22 0 bez dat n/a 0,5 týdne t 0 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 5 0,3 týdne t 0,3 týdne t 50 % %
35-39 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,9 týdne t bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 194 536 1,0 týdne t 1,6 týdne t 69 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 0,0 týdne t 6,9 týdne t 100 % %
35-39 Samoplátce 16 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 3 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Kritická infrastruktura 0 3 3,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 169 458 1,4 týdne t 2,0 týdne t 69 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Samoplátce 10 0 bez dat n/a 0,5 týdne t 0 % %
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 2 1,0 týdne t 0,6 týdne t 0 % %
45-49 Akademický pracovník VŠ 0 2 2,9 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 147 407 1,1 týdne t 1,9 týdne t 64 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 7 2,9 týdne t 2,6 týdne t bez dat n/a
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 3 15,1 týdne t 11,6 týdne t bez dat n/a
45-49 Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 9,9 týdne t bez dat n/a
45-49 Samoplátce 17 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 bez dat n/a 1,6 týdne t bez dat n/a
50-54 Kritická infrastruktura 2 7 0,6 týdne t 1,3 týdne t 0 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 81 267 0,9 týdne t 2,2 týdne t 64 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 6,0 týdne t bez dat n/a
50-54 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 3 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 1 10,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Samoplátce 10 0 bez dat n/a 0,5 týdne t 0 % %
50-54 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 0,6 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 8,0 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 70 250 1,0 týdne t 2,2 týdne t 70 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 6 bez dat n/a 9,7 týdne t bez dat n/a
55-59 Samoplátce 7 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
60-64 Kritická infrastruktura 1 2 2,6 týdne t 2,9 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 47 183 0,6 týdne t 3,0 týdne t 71 % %
60-64 Samoplátce 2 0 bez dat n/a 0,6 týdne t 0 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 50 131 0,5 týdne t 4,0 týdne t 78 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 8 8 2,0 týdne t 10,2 týdne t bez dat n/a
65-69 Samoplátce 2 0 bez dat n/a 0,6 týdne t 0 % %
65-69 neuvedeno 31 8 8,1 týdne t 8,8 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 32 78 0,5 týdne t 4,3 týdne t 82 % %
70-74 Samoplátce 4 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
70-74 neuvedeno 37 45 bez dat n/a 11,9 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 13 38 0,3 týdne t 2,9 týdne t 71 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 11,9 týdne t bez dat n/a
75-79 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 12,1 týdne t bez dat n/a
75-79 Samoplátce 1 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
75-79 neuvedeno 16 31 bez dat n/a 12,2 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 19 27 0,2 týdne t 3,0 týdne t 83 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 9,0 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 12 59 bez dat n/a 11,9 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Na základě dosaženého věku 2 0 bez dat n/a 1,1 týdne t 0 % %

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.