Okres: Louny

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Nemocnice AGEL Louny a.s. Louny Ústecký 12 bez dat n/a 3,9
Nemocnice Žatec, o.p.s. Louny Ústecký 1 360 1,3 týdne t 4,1
Podbořany - Domov pro seniory (Dr. Nabbout) Louny Ústecký 419 0,4 týdne t 3,0

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

69 746

Přijaté dávky

19 612

0 / 0

Čekající ve frontě

1 791

-640 / -769

Rezervací denně

222

+79 / +64

Čekající na 1. dávku

1 231

+517 / +553

Čekající na 2. dávku

12 451

+154 / -330

Dnešní kapacita 1. dávky

289

+104 / +141

Dnešní kapacita 2. dávky

4 122

+3 517 / +3 650

Čekání na rezervaci

1,3 týdne

+0,4 / +0,7 týdne

Doba ve frontě

1,7 týdne

0,0 / +0,4 týdne

7denní úspěšnost

27,1 %

+9,3 / +2,9 %

14denní úspěšnost

50,4 %

+13,9 / +10,4 %

30denní úspěšnost

78,5 %

+8,5 / +4,5 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 264 3 0,9 týdne t 1,2 týdne t 1 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 624 160 1,1 týdne t 1,2 týdne t 6 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 129 369 1,1 týdne t 1,0 týdne t 52 % %
25-29 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 14,1 týdne t bez dat n/a
25-29 Zaměstnanci Ministerstva obrany 1 0 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,7 týdne t 0 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 149 433 1,8 týdne t 1,6 týdne t 55 % %
30-34 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 12,0 týdne t bez dat n/a
35-39 Kritická infrastruktura 1 1 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 90 235 1,4 týdne t 1,6 týdne t 55 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 1 bez dat n/a 13,6 týdne t bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 95 90 0,6 týdne t 1,5 týdne t 16 % %
40-44 Zaměstnanci Ministerstva obrany 1 0 bez dat n/a 1,1 týdne t bez dat n/a
45-49 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,9 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 100 94 0,6 týdne t 1,3 týdne t 12 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 4,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Kritická infrastruktura 1 0 0,3 týdne t 6,7 týdne t bez dat n/a
50-54 Na základě dosaženého věku 62 78 0,4 týdne t 1,5 týdne t 15 % %
50-54 Zaměstnanci Ministerstva obrany 1 0 bez dat n/a 0,6 týdne t 0 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 54 61 0,5 týdne t 2,1 týdne t 12 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 10,9 týdne t bez dat n/a
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 41 49 0,4 týdne t 2,8 týdne t 25 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 53 32 0,5 týdne t 3,4 týdne t 17 % %
65-69 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,6 týdne t 0 % %
65-69 neuvedeno 14 5 bez dat n/a 8,5 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 33 11 0,4 týdne t 3,6 týdne t 19 % %
70-74 neuvedeno 29 6 bez dat n/a 13,0 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 9 7 1,4 týdne t 3,8 týdne t 33 % %
75-79 neuvedeno 11 7 bez dat n/a 11,5 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 15 11 0,1 týdne t 1,7 týdne t 29 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 9,6 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 2 22 bez dat n/a 9,6 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.