Okres: Mělník

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Mělnická zdravotní, a.s. Mělník Středočeský 2 166 1,1 týdne t 4,9
Nemocnice Neratovice Mělník Středočeský 1 099 bez dat n/a 3,9
SYNLAB czech s.r.o. - Kralupy nad Vltavou Mělník Středočeský 1 234 0,9 týdne t 7,0

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

87 908

Přijaté dávky

53 456

0 / +2 460

Čekající ve frontě

4 499

-124 / +1

Rezervací denně

84

+7 / -129

Čekající na 1. dávku

1 244

-22 / -934

Čekající na 2. dávku

11 620

-244 / -635

Dnešní kapacita 1. dávky

204

0 / -78

Dnešní kapacita 2. dávky

4 246

+3 646 / +3 750

Čekání na rezervaci

1,0 týdne

0,0 / -0,1 týdne

Doba ve frontě

2,1 týdne

+0,1 / +0,6 týdne

7denní úspěšnost

18,1 %

+5,6 / +4,5 %

14denní úspěšnost

20,2 %

+0,2 / -6,6 %

30denní úspěšnost

53,8 %

+1,2 / -8,7 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 380 5 0,5 týdne t 1,2 týdne t 3 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 859 13 0,7 týdne t 1,3 týdne t 2 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 7,0 týdne t bez dat n/a
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Kritická infrastruktura 4 0 bez dat n/a 2,8 týdne t bez dat n/a
25-29 Na základě dosaženého věku 656 6 0,3 týdne t 1,3 týdne t 1 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 2 0 bez dat n/a 6,4 týdne t bez dat n/a
25-29 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 11,3 týdne t bez dat n/a
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Kritická infrastruktura 2 1 0,1 týdne t 5,5 týdne t 100 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 914 12 1,2 týdne t 2,2 týdne t 1 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 3,7 týdne t bez dat n/a
30-34 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 1 bez dat n/a 3,7 týdne t bez dat n/a
30-34 Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 7,9 týdne t bez dat n/a
35-39 Kritická infrastruktura 1 2 bez dat n/a 4,7 týdne t bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 428 583 1,8 týdne t 2,1 týdne t 23 % %
35-39 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 1 1 bez dat n/a 3,9 týdne t bez dat n/a
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 0 6 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,6 týdne t 0 % %
40-44 Kritická infrastruktura 2 1 0,3 týdne t 3,4 týdne t 100 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 288 423 0,7 týdne t 2,6 týdne t 34 % %
40-44 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 1 0 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 2 bez dat n/a 11,5 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 244 227 0,6 týdne t 2,9 týdne t 47 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 4 0 bez dat n/a 7,6 týdne t bez dat n/a
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 4 6 bez dat n/a 12,7 týdne t bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 1,9 týdne t bez dat n/a
50-54 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,9 týdne t bez dat n/a
50-54 Na základě dosaženého věku 207 128 0,8 týdne t 3,6 týdne t 47 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 2 1,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
55-59 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,0 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 124 121 0,6 týdne t 2,9 týdne t 39 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 2 7 0,1 týdne t 8,6 týdne t 100 % %
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 1 bez dat n/a 12,9 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 75 87 0,7 týdne t 2,8 týdne t 49 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 3 3 0,2 týdne t 8,8 týdne t 100 % %
60-64 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
60-64 Zaměstnanci Ministerstva obrany 1 0 bez dat n/a 4,1 týdne t bez dat n/a
65-69 Na základě dosaženého věku 97 58 0,3 týdne t 3,1 týdne t 43 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 4 5 bez dat n/a 10,9 týdne t bez dat n/a
65-69 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 4,6 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 17 13 bez dat n/a 8,5 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 44 41 0,3 týdne t 2,4 týdne t 35 % %
70-74 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 32 28 bez dat n/a 12,3 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 22 13 0,2 týdne t 2,8 týdne t 33 % %
75-79 neuvedeno 16 16 bez dat n/a 11,0 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 27 11 0,1 týdne t 2,4 týdne t 33 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 1 3 bez dat n/a 9,1 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 18 25 bez dat n/a 15,7 týdne t bez dat n/a
neuvedeno neuvedeno 1 0 bez dat n/a 21,4 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.