Okres: Mladá Boleslav

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Mladá Boleslav Středočeský 3 817 0,9 týdne t 3,2
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav - Samoplátci Mladá Boleslav Středočeský 67 bez dat n/a bez dat n/a
ON Mladá Boleslav - Kino Mnichovo Hradiště Mladá Boleslav Středočeský 1 003 1,6 týdne t 4,9

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

105 835

Přijaté dávky

75 932

0 / +6 142

Čekající ve frontě

4 887

+189 / -1 333

Rezervací denně

453

-31 / +311

Čekající na 1. dávku

1 539

-4 / -705

Čekající na 2. dávku

16 563

+866 / +659

Dnešní kapacita 1. dávky

640

+640 / -240

Dnešní kapacita 2. dávky

759

+759 / +203

Čekání na rezervaci

1,0 týdne

0,0 / +0,3 týdne

Doba ve frontě

1,7 týdne

+0,1 / +0,6 týdne

7denní úspěšnost

30,8 %

-4,1 / +18,9 %

14denní úspěšnost

39,2 %

-3,0 / -3,4 %

30denní úspěšnost

71,1 %

-1,4 / +3,0 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 578 1 0,6 týdne t 1,2 týdne t 0 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 0 0 0,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 12,3 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 1 631 4 0,7 týdne t 1,2 týdne t 1 % %
18-24 Samoplátce 5 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 942 333 0,7 týdne t 1,1 týdne t 23 % %
25-29 Samoplátce 5 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 2 0,3 týdne t 6,0 týdne t 50 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 449 528 1,3 týdne t 1,5 týdne t 42 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 0 3 0,6 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 2 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
30-34 Samoplátce 9 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 360 294 0,9 týdne t 1,8 týdne t 47 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 1 0,1 týdne t 8,6 týdne t 100 % %
35-39 Samoplátce 11 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 0 1,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Kritická infrastruktura 0 3 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 369 288 1,4 týdne t 2,4 týdne t 53 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 0,1 týdne t 5,0 týdne t bez dat n/a
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 12,4 týdne t bez dat n/a
40-44 Samoplátce 8 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 94 181 0,9 týdne t 1,4 týdne t 57 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 0,6 týdne t 0,4 týdne t 0 % %
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 1 bez dat n/a 12,8 týdne t bez dat n/a
45-49 Samoplátce 11 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 0 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Kritická infrastruktura 2 1 bez dat n/a 4,1 týdne t bez dat n/a
50-54 Na základě dosaženého věku 61 134 0,6 týdne t 1,2 týdne t 57 % %
50-54 Pracovník v sociálních službách 0 0 4,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Samoplátce 4 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 57 92 0,5 týdne t 1,6 týdne t 51 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 4 3 0,0 týdne t 6,2 týdne t 50 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 2 bez dat n/a 0,6 týdne t 0 % %
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 12,9 týdne t bez dat n/a
55-59 Samoplátce 8 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 46 66 0,4 týdne t 1,8 týdne t 53 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 3 0 bez dat n/a 4,4 týdne t 0 % %
60-64 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 15,1 týdne t bez dat n/a
60-64 Samoplátce 4 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 32 30 0,4 týdne t 3,6 týdne t 58 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 5 0 bez dat n/a 11,2 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 19 5 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 21 9 0,5 týdne t 1,7 týdne t 41 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 3 0 bez dat n/a 11,0 týdne t bez dat n/a
70-74 Samoplátce 1 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
70-74 neuvedeno 43 22 bez dat n/a 12,8 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 8 9 0,4 týdne t 2,4 týdne t 69 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 2 0 bez dat n/a 4,1 týdne t 0 % %
75-79 neuvedeno 9 18 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 10 12 0,2 týdne t 3,0 týdne t 67 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 2 6 bez dat n/a 9,8 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 55 35 bez dat n/a 18,2 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 10,6 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.