Okres: Most

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
LITVÍNOV - Krušnohorská poliklinika s.r.o. Most Ústecký 53 3,9 týdne t 2,1
Nemocnice Most (KZ,a.s.) - SPORTOVNÍ HALA Most Ústecký 3 956 0,7 týdne t 3,8

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

90 106

Přijaté dávky

28 866

0 / -160

Čekající ve frontě

4 009

+131 / -939

Rezervací denně

340

-1 / +205

Čekající na 1. dávku

660

-329 / +472

Čekající na 2. dávku

16 721

-228 / -2 376

Dnešní kapacita 1. dávky

315

-6 / +222

Dnešní kapacita 2. dávky

6 036

+5 387 / +5 236

Čekání na rezervaci

0,7 týdne

0,0 / +0,1 týdne

Doba ve frontě

1,6 týdne

+0,1 / +0,7 týdne

7denní úspěšnost

11,6 %

-11,9 / +10,6 %

14denní úspěšnost

34,4 %

-4,4 / +0,2 %

30denní úspěšnost

72,1 %

-1,0 / +0,6 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 563 1 1,4 týdne t 1,3 týdne t 0 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 1,9 týdne t bez dat n/a
0-17 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 0 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 1 601 0 0,6 týdne t 1,3 týdne t 0 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 5,0 týdne t bez dat n/a
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 472 319 0,6 týdne t 1,1 týdne t 16 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 1 bez dat n/a 13,4 týdne t bez dat n/a
25-29 Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 4,6 týdne t bez dat n/a
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
30-34 Kritická infrastruktura 1 2 0,7 týdne t 0,0 týdne t 0 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 231 257 1,0 týdne t 1,4 týdne t 19 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
30-34 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Kritická infrastruktura 2 2 0,4 týdne t 2,5 týdne t 50 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 226 162 1,0 týdne t 1,3 týdne t 19 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,7 týdne t 0 % %
40-44 Kritická infrastruktura 1 2 3,3 týdne t 0,7 týdne t 0 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 201 152 1,0 týdne t 1,4 týdne t 16 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 4 14,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Kritická infrastruktura 2 2 bez dat n/a 3,6 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 143 152 0,9 týdne t 1,6 týdne t 22 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Kritická infrastruktura 1 1 0,6 týdne t 0,3 týdne t 0 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 120 95 0,8 týdne t 1,6 týdne t 14 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 2 0 bez dat n/a 0,8 týdne t 0 % %
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 0,9 týdne t 0,9 týdne t 0 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 102 104 0,8 týdne t 1,7 týdne t 21 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 2 1 bez dat n/a 3,5 týdne t 0 % %
55-59 Technicko hospodářští pracovníci ve zdravotnických zařízeních 0 0 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
60-64 Kritická infrastruktura 1 1 0,1 týdne t 0,3 týdne t 0 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 61 55 0,8 týdne t 2,0 týdne t 18 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
65-69 Kritická infrastruktura 0 1 1,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
65-69 Na základě dosaženého věku 70 43 0,7 týdne t 1,9 týdne t 10 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 3 1 bez dat n/a 11,5 týdne t bez dat n/a
65-69 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 6,7 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 6 3 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 57 28 0,6 týdne t 2,7 týdne t 4 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 10,0 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 39 13 bez dat n/a 12,9 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 38 3 0,5 týdne t 3,1 týdne t 11 % %
75-79 neuvedeno 12 7 bez dat n/a 12,9 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 32 10 0,8 týdne t 2,8 týdne t 20 % %
80+ neuvedeno 6 36 bez dat n/a 14,0 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 6,1 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.