Okres: Opava

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
CZdrS Přáslavice - VÚ 684801, Opava Opava Moravskoslezský 0 bez dat n/a bez dat n/a
Moje Ambulance a.s. Opava Opava Moravskoslezský 473 1,6 týdne t 8,2
Slezská nemocnice v Opavě, p.o. Opava Moravskoslezský 567 0,4 týdne t 3,5
Slezská nemocnice v Opavě, p. o. Očkovací centrum - Zámek Kravaře Opava Moravskoslezský 244 0,3 týdne t 4,1

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

142 651

Přijaté dávky

62 316

0 / +5 904

Čekající ve frontě

1 284

+114 / -560

Rezervací denně

232

-152 / -216

Čekající na 1. dávku

5 951

+253 / +462

Čekající na 2. dávku

14 345

-492 / -2 172

Dnešní kapacita 1. dávky

0

-1 / -192

Dnešní kapacita 2. dávky

3 344

+2 443 / +2 628

Čekání na rezervaci

0,4 týdne

0,0 / +0,1 týdne

Doba ve frontě

2,9 týdne

-0,1 / +1,0 týdne

7denní úspěšnost

61,1 %

-10,5 / -3,0 %

14denní úspěšnost

81,8 %

-2,6 / +4,3 %

30denní úspěšnost

91,9 %

-0,9 / +1,9 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 58 426 0,4 týdne t 0,7 týdne t 68 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
18-24 Kritická infrastruktura 0 4 1,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 228 1 166 0,4 týdne t 1,0 týdne t 63 % %
18-24 Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby 0 3 0,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 136 616 0,3 týdne t 0,9 týdne t 57 % %
25-29 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
30-34 Kritická infrastruktura 3 1 bez dat n/a 4,8 týdne t 0 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 134 1 087 0,4 týdne t 1,4 týdne t 56 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 3 0,3 týdne t 0,1 týdne t 33 % %
35-39 Kritická infrastruktura 1 5 3,4 týdne t 6,9 týdne t bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 115 962 0,5 týdne t 1,6 týdne t 64 % %
40-44 Akademický pracovník VŠ 0 1 5,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 111 596 0,6 týdne t 1,8 týdne t 59 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 0 3 0,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 7 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 110 536 0,7 týdne t 2,2 týdne t 63 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 bez dat n/a 7,1 týdne t bez dat n/a
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 6 10,9 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 3,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 3 0,0 týdne t 3,7 týdne t 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 61 247 1,0 týdne t 2,3 týdne t 55 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 1,6 týdne t 0,1 týdne t 0 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 6,6 týdne t bez dat n/a
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 6 bez dat n/a 13,3 týdne t bez dat n/a
50-54 Pracovník v sociálních službách 1 1 bez dat n/a 5,1 týdne t bez dat n/a
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 4 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
55-59 Kritická infrastruktura 1 2 0,0 týdne t 2,0 týdne t 100 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 50 252 0,5 týdne t 2,4 týdne t 59 % %
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 5 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
55-59 Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 9,0 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 42 222 0,6 týdne t 2,5 týdne t 57 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 34 168 0,3 týdne t 4,8 týdne t 83 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 1 4 0,1 týdne t 11,7 týdne t 100 % %
65-69 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 19 11 8,6 týdne t 8,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 35 101 0,6 týdne t 3,4 týdne t 61 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 1,9 týdne t bez dat n/a
70-74 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 0,7 týdne t 0 % %
70-74 neuvedeno 42 25 bez dat n/a 12,8 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 11 43 0,5 týdne t 3,0 týdne t 64 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 9,0 týdne t bez dat n/a
75-79 neuvedeno 11 15 bez dat n/a 13,3 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 22 55 0,4 týdne t 3,8 týdne t 79 % %
80+ Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 37 36 12,3 týdne t 19,9 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 11,3 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.