Okres: Praha-východ

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Centrum zdravotní péče Jirny Praha-východ Středočeský 1 056 2,6 týdne t 2,0
CZdrS Praha - VÚ 684805, Stará Boleslav Praha-východ Středočeský 0 bez dat n/a bez dat n/a
Nemocnice AGEL Říčany a.s. - Sportovní hala Praha-východ Středočeský 2 556 1,0 týdne t 4,4
Nemocnice Brandýs n. L. Praha-východ Středočeský 422 0,4 týdne t 3,3

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

142 669

Přijaté dávky

68 504

0 / +6 822

Čekající ve frontě

4 034

+88 / -1 048

Rezervací denně

264

-10 / -99

Čekající na 1. dávku

4 894

+2 / +517

Čekající na 2. dávku

13 975

+367 / -2 175

Dnešní kapacita 1. dávky

336

+336 / -41

Dnešní kapacita 2. dávky

755

+755 / +24

Čekání na rezervaci

0,6 týdne

0,0 / -0,3 týdne

Doba ve frontě

2,1 týdne

+0,1 / +0,9 týdne

7denní úspěšnost

34,7 %

-4,3 / +20,5 %

14denní úspěšnost

44,9 %

-2,2 / +5,5 %

30denní úspěšnost

69,8 %

-1,1 / -1,5 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 167 3 0,9 týdne t 1,1 týdne t 0 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 13,9 týdne t bez dat n/a
0-17 Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 9,7 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 840 446 0,6 týdne t 1,2 týdne t 25 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 2 4 0,4 týdne t 5,9 týdne t 100 % %
18-24 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 12,3 týdne t bez dat n/a
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 4 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Na základě dosaženého věku 532 338 0,4 týdne t 1,1 týdne t 34 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním 1 2 0,3 týdne t 1,3 týdne t 100 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 3 bez dat n/a 4,4 týdne t bez dat n/a
25-29 Pracovník v sociálních službách 1 0 bez dat n/a 5,4 týdne t bez dat n/a
30-34 Kritická infrastruktura 1 3 1,1 týdne t 6,0 týdne t bez dat n/a
30-34 Na základě dosaženého věku 750 460 0,6 týdne t 2,0 týdne t 32 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 9,6 týdne t bez dat n/a
35-39 Kritická infrastruktura 1 4 0,3 týdne t 0,1 týdne t 50 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 720 584 0,8 týdne t 2,1 týdne t 28 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 0 4 4,9 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 5 bez dat n/a 12,8 týdne t bez dat n/a
40-44 Kritická infrastruktura 0 5 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 305 1 427 0,9 týdne t 2,2 týdne t 49 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 0,6 týdne t 0,9 týdne t 0 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 7 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
45-49 Kritická infrastruktura 1 4 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 187 691 0,8 týdne t 2,3 týdne t 51 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 bez dat n/a 7,6 týdne t bez dat n/a
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 5 bez dat n/a 13,4 týdne t bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 2 bez dat n/a 5,3 týdne t bez dat n/a
50-54 Kritická infrastruktura 2 0 bez dat n/a 3,5 týdne t 0 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 118 291 1,0 týdne t 2,8 týdne t 45 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 1 2 bez dat n/a 8,1 týdne t bez dat n/a
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 3 bez dat n/a 11,3 týdne t bez dat n/a
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 1,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
55-59 Akademický pracovník VŠ 1 0 bez dat n/a 6,0 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 89 205 0,7 týdne t 2,5 týdne t 40 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 5 bez dat n/a 6,4 týdne t bez dat n/a
55-59 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 1 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
55-59 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 1,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
55-59 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 bez dat n/a 1,0 týdne t 0 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 56 149 0,8 týdne t 2,3 týdne t 44 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 3 1 bez dat n/a 5,2 týdne t bez dat n/a
60-64 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 1 1,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
65-69 Na základě dosaženého věku 49 129 0,7 týdne t 3,8 týdne t 59 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 7 2 9,0 týdne t 10,3 týdne t bez dat n/a
65-69 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 1 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 17 3 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 29 74 0,4 týdne t 3,5 týdne t 64 % %
70-74 neuvedeno 68 29 bez dat n/a 12,7 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 10 39 0,2 týdne t 3,6 týdne t 83 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
75-79 neuvedeno 14 27 bez dat n/a 12,9 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 25 36 0,4 týdne t 2,0 týdne t 36 % %
80+ neuvedeno 18 27 bez dat n/a 16,4 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.