Okres: Rakovník

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Masarykova nemocnice Rakovník s.r.o. Rakovník Středočeský 342 0,3 týdne t 2,8

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

45 345

Přijaté dávky

33 616

-300 / +2 220

Čekající ve frontě

342

-59 / -102

Rezervací denně

199

-17 / -126

Čekající na 1. dávku

1 130

-114 / -357

Čekající na 2. dávku

8 254

+26 / +612

Dnešní kapacita 1. dávky

123

-123 / -4

Dnešní kapacita 2. dávky

129

-149 / +42

Čekání na rezervaci

0,3 týdne

0,0 / +0,1 týdne

Doba ve frontě

2,3 týdne

+0,3 / +0,6 týdne

7denní úspěšnost

82,4 %

+3,1 / -3,7 %

14denní úspěšnost

92,8 %

+1,8 / +0,9 %

30denní úspěšnost

96,4 %

+0,8 / +1,1 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 25 143 0,3 týdne t 0,6 týdne t 83 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 76 340 0,3 týdne t 0,6 týdne t 80 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 32 224 0,3 týdne t 0,4 týdne t 86 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 32 162 0,6 týdne t 0,8 týdne t 83 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 1 1,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Na základě dosaženého věku 35 115 0,5 týdne t 0,8 týdne t 79 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 3 15,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Kritická infrastruktura 2 1 bez dat n/a 5,9 týdne t bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 24 92 0,4 týdne t 1,3 týdne t 84 % %
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,0 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 17 74 0,2 týdne t 1,5 týdne t 80 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 7,0 týdne t bez dat n/a
50-54 Na základě dosaženého věku 4 56 0,4 týdne t 1,6 týdne t 93 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 9,4 týdne t bez dat n/a
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 4 bez dat n/a 13,7 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 12 39 0,4 týdne t 2,7 týdne t 79 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 8 42 0,1 týdne t 2,7 týdne t 86 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 10 29 0,4 týdne t 4,0 týdne t 83 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 0 3 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
65-69 neuvedeno 9 4 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 13 14 0,2 týdne t 4,8 týdne t 100 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 3,0 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 20 17 bez dat n/a 13,8 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 1 7 0,1 týdne t 0,9 týdne t 83 % %
75-79 neuvedeno 2 21 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 13 6 0,1 týdne t 2,2 týdne t 20 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
80+ neuvedeno 1 19 bez dat n/a 10,6 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Na základě dosaženého věku 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
neuvedeno Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 5,0 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.