Okres: Trutnov

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Městská nemocnice, a.s. ve Dvoře Králové n. L. Trutnov Královéhradecký 679 1,1 týdne t 2,9
Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. Trutnov Královéhradecký 223 0,4 týdne t 2,5
Oblastní nemocnice Trutnov a.s. Trutnov Královéhradecký 2 333 1,1 týdne t 4,5

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

96 038

Přijaté dávky

63 698

0 / +5 690

Čekající ve frontě

3 235

-47 / -653

Rezervací denně

235

-10 / -63

Čekající na 1. dávku

962

-227 / -1 237

Čekající na 2. dávku

15 433

+169 / +292

Dnešní kapacita 1. dávky

630

+269 / +232

Dnešní kapacita 2. dávky

206 772

+206 321 / +206 388

Čekání na rezervaci

1,0 týdne

+0,1 / 0,0 týdne

Doba ve frontě

1,7 týdne

0,0 / +0,6 týdne

7denní úspěšnost

35,7 %

+1,1 / +13,0 %

14denní úspěšnost

42,5 %

-0,1 / +3,6 %

30denní úspěšnost

72,3 %

+0,4 / -1,1 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 348 10 0,3 týdne t 1,2 týdne t 15 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 7,6 týdne t bez dat n/a
0-17 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 2 0 bez dat n/a 0,1 týdne t 0 % %
18-24 Kritická infrastruktura 0 2 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 1 004 56 0,4 týdne t 1,3 týdne t 18 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,2 týdne t bez dat n/a 100 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 1 bez dat n/a 0,7 týdne t 0 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 0,0 týdne t 2,0 týdne t 100 % %
25-29 Kritická infrastruktura 2 1 1,1 týdne t 1,5 týdne t 0 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 438 142 0,6 týdne t 1,2 týdne t 36 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 4 0,2 týdne t 7,9 týdne t 100 % %
30-34 Kritická infrastruktura 0 2 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 583 154 1,4 týdne t 2,1 týdne t 29 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 1,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
30-34 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 1 bez dat n/a 7,1 týdne t bez dat n/a
30-34 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 13,7 týdne t bez dat n/a
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 352 315 1,5 týdne t 2,0 týdne t 32 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 0,8 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 11,3 týdne t bez dat n/a
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 131 251 1,1 týdne t 1,6 týdne t 41 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 3,3 týdne t 6,0 týdne t bez dat n/a
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 3 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
45-49 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 1,9 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 80 160 0,9 týdne t 2,1 týdne t 53 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 0 0,7 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 0 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 40 106 0,8 týdne t 1,6 týdne t 64 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 2 2 2,5 týdne t 2,3 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 47 74 0,5 týdne t 1,7 týdne t 56 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
55-59 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 2 0 bez dat n/a 7,8 týdne t bez dat n/a
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 34 38 0,6 týdne t 2,5 týdne t 66 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 2 2 bez dat n/a 10,4 týdne t bez dat n/a
60-64 Technicko hospodářští pracovníci ve zdravotnických zařízeních 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
60-64 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 32 40 0,5 týdne t 3,4 týdne t 61 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 2 1 bez dat n/a 8,4 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 17 4 bez dat n/a 8,8 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 25 27 0,4 týdne t 3,6 týdne t 67 % %
70-74 neuvedeno 28 21 bez dat n/a 11,9 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 17 16 0,3 týdne t 2,4 týdne t 62 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 0 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
75-79 neuvedeno 10 15 bez dat n/a 10,2 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 14 6 0,2 týdne t 4,8 týdne t 71 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 9,6 týdne t bez dat n/a
80+ neuvedeno 7 25 bez dat n/a 12,1 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 11,1 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.