Okres: Vsetín

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí a.s. Vsetín Zlínský 645 0,1 týdne t 4,3
Vsetínská nemocnice a.s. Vsetín Zlínský 615 0,3 týdne t 4,5

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

116 433

Přijaté dávky

81 902

0 / +6 494

Čekající ve frontě

1 260

+124 / -782

Rezervací denně

371

-28 / -39

Čekající na 1. dávku

1 294

+26 / +456

Čekající na 2. dávku

20 606

+577 / +923

Dnešní kapacita 1. dávky

378

+378 / -29

Dnešní kapacita 2. dávky

707

+707 / +201

Čekání na rezervaci

0,3 týdne

0,0 / +0,1 týdne

Doba ve frontě

1,4 týdne

0,0 / +0,7 týdne

7denní úspěšnost

58,9 %

-8,9 / +4,7 %

14denní úspěšnost

80,9 %

-2,7 / +4,0 %

30denní úspěšnost

92,1 %

-1,0 / +3,5 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 238 56 0,4 týdne t 0,9 týdne t 19 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 9,4 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 305 628 0,4 týdne t 0,8 týdne t 58 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 0,3 týdne t 0,1 týdne t 0 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 136 164 0,3 týdne t 0,7 týdne t 65 % %
30-34 Kritická infrastruktura 0 2 3,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
30-34 Na základě dosaženého věku 73 98 0,3 týdne t 0,6 týdne t 65 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 87 75 0,3 týdne t 0,7 týdne t 60 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 0 1 13,9 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 76 78 0,3 týdne t 0,7 týdne t 63 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 4,7 týdne t bez dat n/a
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 75 83 0,4 týdne t 1,1 týdne t 65 % %
50-54 Kritická infrastruktura 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 44 57 0,4 týdne t 1,3 týdne t 69 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 49 40 0,3 týdne t 1,9 týdne t 66 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
60-64 Kritická infrastruktura 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 29 29 0,3 týdne t 1,9 týdne t 64 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 6,3 týdne t bez dat n/a
65-69 Na základě dosaženého věku 40 22 0,2 týdne t 3,4 týdne t 58 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 3 4 0,7 týdne t 6,7 týdne t 50 % %
65-69 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 11,7 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 14 1 bez dat n/a 8,5 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 25 15 0,4 týdne t 3,2 týdne t 70 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 10,7 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 15 16 bez dat n/a 11,0 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 12 11 0,1 týdne t 3,1 týdne t 68 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 4,9 týdne t bez dat n/a
75-79 neuvedeno 5 11 bez dat n/a 9,5 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 18 5 0,2 týdne t 2,1 týdne t 46 % %
80+ neuvedeno 7 20 bez dat n/a 15,9 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.