Okres: Znojmo

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Nemocnice Znojmo Sportovni Hala Dvořákova Znojmo Jihomoravský 907 0,4 týdne t 3,3

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

93 034

Přijaté dávky

47 636

0 / +4 740

Čekající ve frontě

907

-544 / -1 727

Rezervací denně

502

+85 / +90

Čekající na 1. dávku

2 964

+667 / +291

Čekající na 2. dávku

14 717

+697 / +646

Dnešní kapacita 1. dávky

364

+364 / -244

Dnešní kapacita 2. dávky

777

+777 / +238

Čekání na rezervaci

0,4 týdne

0,0 / -0,1 týdne

Doba ve frontě

1,9 týdne

+0,4 / +1,1 týdne

7denní úspěšnost

72,9 %

+23,4 / +37,3 %

14denní úspěšnost

87,0 %

+10,3 / +21,8 %

30denní úspěšnost

93,7 %

+4,3 / +10,8 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 69 372 0,5 týdne t 0,7 týdne t 69 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 14,9 týdne t bez dat n/a
18-24 Na základě dosaženého věku 189 1 108 0,5 týdne t 0,8 týdne t 67 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 6,9 týdne t bez dat n/a
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 3 0,1 týdne t 3,6 týdne t 100 % %
25-29 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 102 430 0,4 týdne t 0,9 týdne t 73 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 106 280 0,8 týdne t 1,7 týdne t 78 % %
30-34 Technicko hospodářští pracovníci ve zdravotnických zařízeních 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 91 239 0,6 týdne t 1,4 týdne t 79 % %
35-39 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 0 1 3,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 3 0,3 týdne t 0,1 týdne t 67 % %
40-44 Kritická infrastruktura 0 1 2,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
40-44 Na základě dosaženého věku 57 159 0,6 týdne t 1,4 týdne t 76 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 6,7 týdne t bez dat n/a
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 1,0 týdne t 0 % %
45-49 Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 11,0 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 70 174 0,6 týdne t 1,3 týdne t 75 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 10,9 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 13,4 týdne t bez dat n/a
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 2 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 39 101 0,4 týdne t 1,5 týdne t 73 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 10,9 týdne t bez dat n/a
55-59 Na základě dosaženého věku 32 76 0,3 týdne t 1,4 týdne t 72 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 0,1 týdne t 10,9 týdne t bez dat n/a
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
60-64 Kritická infrastruktura 0 1 5,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
60-64 Na základě dosaženého věku 32 66 0,4 týdne t 2,3 týdne t 77 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 1 0 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
60-64 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 8,4 týdne t bez dat n/a
60-64 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 1 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 31 41 0,3 týdne t 3,4 týdne t 71 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 7 0 bez dat n/a 10,1 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 11 0 bez dat n/a 8,5 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 9 17 0,3 týdne t 4,1 týdne t 80 % %
70-74 neuvedeno 21 8 bez dat n/a 13,1 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 6 6 0,2 týdne t 4,2 týdne t 86 % %
75-79 neuvedeno 2 7 bez dat n/a 9,3 týdne t bez dat n/a
80+ Kritická infrastruktura 1 0 bez dat n/a 6,0 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 16 9 0,2 týdne t 3,4 týdne t 50 % %
80+ neuvedeno 1 18 bez dat n/a 9,1 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.