Očkovací místo: (Bez registrace) Nemocnice Strakonice - OČKO centrum

Podrobnosti o očkovacím místě
Adresa
Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice
Upřesnění polohy
Nemocnice Strakonice, a.s., budova lékárny, 1. patro
Bezbariérový přístup
Ano
Vakcíny
Comirnaty Omicron XBB 1.5 5-11, Comirnaty Omicron XBB.1.5
E-mail
ocko@nemst.cz
Poznámka
<p><u><strong>P O Z O R ! ! !</strong></u></p>
<p><strong>Aktu&aacute;lně vypsan&eacute; term&iacute;ny očkovac&iacute;ho m&iacute;sta bez registrace</strong>&nbsp;jsou zveřejňov&aacute;ny na webu nemocnice:</p>
<p>http://www.nemst.cz/index.php/ockovani-menu</p>
<p>Preferujeme pro hladk&yacute; průběh očkov&aacute;n&iacute;, aby se z&aacute;jemci o očkov&aacute;n&iacute; objedn&aacute;vali. Objednan&iacute; klienti maj&iacute; vždy přednost a jistotu očkov&aacute;n&iacute; vybranou vakc&iacute;nou.</p>
<p>Očkovac&iacute; m&iacute;sto bude v t&eacute;to očkovac&iacute; sez&oacute;ně aplikovat nejnověj&scaron;&iacute;&nbsp;vakc&iacute;ny Comirnaty Omicron XBB 1.5.</p>
<p>Parkov&aacute;n&iacute; je možn&eacute; na parkovi&scaron;ti pod nemocnic&iacute; (u květin&aacute;řstv&iacute; OAZA). Podrobn&eacute; informace: http://www.nemst.cz/index.php/pacient/covid-19-ockovani</p>
Očkovací místa v okolí
Okres: Strakonice Kraj: Jihočeský kraj
Mapa
Error 404 ORP GeoJSON