Okres: Ústí nad Labem

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (KZ,a.s.) - Očkovací centrum UJEP, Hoření Ústí nad Labem Ústecký 885 0,4 týdne t 3,3
Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem - Samoplátci Ústí nad Labem Ústecký 147 bez dat n/a bez dat n/a
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem - pracoviště Ústí Ústí nad Labem Ústecký 14 bez dat n/a 4,3

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

95 405

Přijaté dávky

50 472

0 / 0

Čekající ve frontě

1 046

-61 / -2 371

Rezervací denně

669

+29 / +1

Čekající na 1. dávku

3 503

-189 / +1 286

Čekající na 2. dávku

18 442

-126 / -1 651

Dnešní kapacita 1. dávky

505

+135 / -128

Dnešní kapacita 2. dávky

581

+38 / +208

Čekání na rezervaci

0,4 týdne

0,0 / 0,0 týdne

Doba ve frontě

3,3 týdne

+0,1 / +2,1 týdne

7denní úspěšnost

76,8 %

-0,7 / +36,9 %

14denní úspěšnost

89,8 %

+0,6 / +23,5 %

30denní úspěšnost

95,0 %

+0,3 / +11,9 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 109 561 0,5 týdne t 0,7 týdne t 72 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 13,3 týdne t bez dat n/a
0-17 Samoplátce 3 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 190 1 227 0,4 týdne t 0,7 týdne t 80 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 0,3 týdne t 3,4 týdne t bez dat n/a
18-24 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 14,6 týdne t bez dat n/a
18-24 Pracovník v sociálních službách 1 2 bez dat n/a 9,6 týdne t bez dat n/a
18-24 Samoplátce 13 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 0 3 1,3 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Kritická infrastruktura 0 2 2,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 70 728 0,4 týdne t 0,9 týdne t 88 % %
25-29 Pracovník v sociálních službách 0 2 8,9 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
25-29 Samoplátce 13 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 0 bez dat n/a 17,7 týdne t bez dat n/a
30-34 Na základě dosaženého věku 52 323 0,4 týdne t 1,1 týdne t 84 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 0 2 7,4 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
30-34 Pracovník v sociálních službách 1 3 bez dat n/a 9,7 týdne t bez dat n/a
30-34 Samoplátce 17 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 0,1 týdne t 1,4 týdne t 100 % %
35-39 Akademický pracovník VŠ 1 1 0,3 týdne t 4,3 týdne t 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 49 271 0,4 týdne t 1,2 týdne t 82 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním 1 4 bez dat n/a 1,4 týdne t bez dat n/a
35-39 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 1 0,6 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Samoplátce 26 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 1 0,1 týdne t 19,1 týdne t 100 % %
40-44 Akademický pracovník VŠ 0 1 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 47 232 0,6 týdne t 1,6 týdne t 83 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 3 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
40-44 Samoplátce 19 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 0 bez dat n/a 10,4 týdne t bez dat n/a
45-49 Akademický pracovník VŠ 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Kritická infrastruktura 1 4 0,9 týdne t 6,7 týdne t bez dat n/a
45-49 Na základě dosaženého věku 38 200 0,4 týdne t 1,9 týdne t 83 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 6 0,3 týdne t 9,3 týdne t bez dat n/a
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 4 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
45-49 Samoplátce 17 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 0 0,4 týdne t 8,3 týdne t 0 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 29 165 0,5 týdne t 2,3 týdne t 87 % %
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 7,7 týdne t bez dat n/a
50-54 Samoplátce 15 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 31 139 0,4 týdne t 3,4 týdne t 86 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 2 4 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 4 bez dat n/a 15,0 týdne t bez dat n/a
55-59 Pracovník v sociálních službách 0 2 9,0 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
55-59 Samoplátce 8 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 21 107 0,4 týdne t 2,9 týdne t 86 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 3 1 bez dat n/a 7,2 týdne t bez dat n/a
60-64 Samoplátce 7 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
65-69 Na základě dosaženého věku 33 74 0,4 týdne t 4,0 týdne t 76 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 4 3 bez dat n/a 11,0 týdne t bez dat n/a
65-69 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 0 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
65-69 Samoplátce 3 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
65-69 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 19,4 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 18 10 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 37 49 0,3 týdne t 4,2 týdne t 72 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 1 2 bez dat n/a 11,4 týdne t bez dat n/a
70-74 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 0 bez dat n/a 15,0 týdne t bez dat n/a
70-74 Samoplátce 2 0 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
70-74 neuvedeno 49 35 bez dat n/a 12,1 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 10 33 0,6 týdne t 5,4 týdne t 95 % %
75-79 Samoplátce 1 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
75-79 neuvedeno 8 28 bez dat n/a 12,0 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 22 22 0,2 týdne t 4,0 týdne t 89 % %
80+ Samoplátce 2 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
80+ neuvedeno 44 45 bez dat n/a 19,2 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Osoba s chronickým onemocněním 2 0 bez dat n/a 10,2 týdne t bez dat n/a
neuvedeno neuvedeno 5 0 bez dat n/a 21,3 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.