Okres: Brno-město

Název Okres Kraj Ve frontě Čekání na rezervaci Zatížení místa
Bluedent Očkovací centrum , Brno-Slatina Brno-město Jihomoravský 190 0,3 týdne t 3,9
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno-město Jihomoravský 2 173 0,9 týdne t 3,5
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně - Samoplátci Brno-město Jihomoravský 324 0,1 týdne t bez dat n/a
FN Brno Výstaviště Brno-město Jihomoravský 9 311 0,7 týdne t 4,2
FN Brno Výstaviště - Samoplátci Brno-město Jihomoravský 368 bez dat n/a bez dat n/a
Vojenská nemocnice Brno Brno-město Jihomoravský 1 150 0,4 týdne t 3,4
Zdravotníci SurGal Brno-město Jihomoravský 74 2,6 týdne t 1,7
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě - pracoviště Brno Brno-město Jihomoravský 340 0,4 týdne t 8,0

Oranžově jsou vyznačena očkovací místa, která jsou v současnosti skryta v rezervačním systému, ale zároveň jsou na nich čekající ve frontě nebo s rezervací.

Počet obyvatel (18+)

313 588

Přijaté dávky

517 444

0 / +41 310

Čekající ve frontě

13 930

-1 815 / -2 988

Rezervací denně

1 994

+98 / -3 044

Čekající na 1. dávku

24 498

+2 502 / -5 260

Čekající na 2. dávku

95 349

+2 046 / +3 809

Dnešní kapacita 1. dávky

2 753

+888 / -274

Dnešní kapacita 2. dávky

3 658

+2 484 / +1 360

Čekání na rezervaci

0,7 týdne

+0,1 / +0,3 týdne

Doba ve frontě

1,6 týdne

+0,1 / +0,7 týdne

7denní úspěšnost

49,7 %

+8,3 / -6,2 %

14denní úspěšnost

71,1 %

+3,9 / -4,8 %

30denní úspěšnost

86,9 %

+1,8 / +1,3 %

Věková skupina Prioritní skupina Ve frontě S termínem Čekání na rezervaci Doba ve frontě 7denní úspěšnost
0-17 Na základě dosaženého věku 2 495 122 0,5 týdne t 1,2 týdne t 6 % %
0-17 Osoba s chronickým onemocněním 1 1 bez dat n/a 6,4 týdne t bez dat n/a
0-17 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 1 bez dat n/a 15,3 týdne t bez dat n/a
0-17 Samoplátce 8 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
18-24 Akademický pracovník VŠ 0 11 2,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
18-24 Kritická infrastruktura 2 4 2,7 týdne t 2,2 týdne t 0 % %
18-24 Na základě dosaženého věku 4 841 7 446 0,9 týdne t 1,1 týdne t 42 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním 2 6 0,6 týdne t 2,3 týdne t 0 % %
18-24 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 2 0,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
18-24 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 3 4 bez dat n/a 13,0 týdne t bez dat n/a
18-24 Samoplátce 302 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
18-24 Zaměstnanci Ministerstva obrany 72 89 0,5 týdne t 0,7 týdne t 14 % %
18-24 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 9 0,4 týdne t 4,9 týdne t 50 % %
25-29 Akademický pracovník VŠ 8 54 0,4 týdne t 1,9 týdne t 62 % %
25-29 Kritická infrastruktura 1 3 0,7 týdne t 1,6 týdne t 100 % %
25-29 Na základě dosaženého věku 2 016 8 876 0,7 týdne t 0,9 týdne t 58 % %
25-29 Nezdravotničtí pracovníci podílející se na poskytování zdravotní péče a péče o covid-19 pozitivní osoby 1 0 bez dat n/a 0,9 týdne t 0 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním 1 6 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
25-29 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 4 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
25-29 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 6 bez dat n/a 11,1 týdne t bez dat n/a
25-29 Samoplátce 147 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
25-29 Zaměstnanci Ministerstva obrany 4 51 0,4 týdne t 1,4 týdne t 78 % %
25-29 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 5 47 0,7 týdne t 4,8 týdne t 70 % %
30-34 Akademický pracovník VŠ 2 30 0,4 týdne t 0,7 týdne t 50 % %
30-34 Kritická infrastruktura 2 9 2,9 týdne t 6,2 týdne t 100 % %
30-34 Na základě dosaženého věku 1 167 4 179 0,8 týdne t 1,2 týdne t 55 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním 0 8 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 3 0,1 týdne t bez dat n/a 100 % %
30-34 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 5 bez dat n/a 11,6 týdne t bez dat n/a
30-34 Samoplátce 91 4 0,2 týdne t 0,4 týdne t 4 % %
30-34 Zaměstnanci Ministerstva obrany 2 27 1,3 týdne t 0,2 týdne t 0 % %
30-34 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 5 23 0,2 týdne t 3,2 týdne t 64 % %
35-39 Akademický pracovník VŠ 0 30 0,2 týdne t bez dat n/a 100 % %
35-39 Kritická infrastruktura 1 3 0,0 týdne t 2,3 týdne t 100 % %
35-39 Na základě dosaženého věku 675 2 050 0,7 týdne t 1,2 týdne t 58 % %
35-39 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 1 bez dat n/a 0,3 týdne t 0 % %
35-39 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 4 bez dat n/a 14,6 týdne t bez dat n/a
35-39 Samoplátce 54 16 0,2 týdne t 0,4 týdne t 23 % %
35-39 Zaměstnanci Ministerstva obrany 3 53 0,8 týdne t 2,1 týdne t 86 % %
35-39 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 2 10 0,5 týdne t 0,4 týdne t 67 % %
40-44 Akademický pracovník VŠ 2 15 bez dat n/a 6,0 týdne t bez dat n/a
40-44 Kritická infrastruktura 1 4 1,5 týdne t 5,0 týdne t 100 % %
40-44 Na základě dosaženého věku 351 1 302 0,6 týdne t 1,3 týdne t 69 % %
40-44 Osoba s chronickým onemocněním 0 5 0,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
40-44 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 12 bez dat n/a 13,3 týdne t bez dat n/a
40-44 Samoplátce 22 12 0,1 týdne t 0,3 týdne t 35 % %
40-44 Zaměstnanci Ministerstva obrany 5 28 0,4 týdne t 1,6 týdne t 60 % %
40-44 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 5 9 0,2 týdne t 6,5 týdne t 57 % %
45-49 Kritická infrastruktura 2 2 0,1 týdne t 3,1 týdne t 100 % %
45-49 Na základě dosaženého věku 274 886 0,6 týdne t 1,6 týdne t 68 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním 1 9 0,3 týdne t 0,3 týdne t 67 % %
45-49 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 0 4 2,4 týdne t bez dat n/a 100 % %
45-49 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5 9 bez dat n/a 13,5 týdne t bez dat n/a
45-49 Samoplátce 18 8 0,1 týdne t 0,4 týdne t 31 % %
45-49 Zaměstnanci Ministerstva obrany 2 20 0,6 týdne t 0,4 týdne t 60 % %
45-49 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 4 7 0,4 týdne t 0,8 týdne t 62 % %
50-54 Akademický pracovník VŠ 1 3 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
50-54 Kritická infrastruktura 0 4 2,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
50-54 Na základě dosaženého věku 170 576 0,4 týdne t 1,7 týdne t 69 % %
50-54 Osoba pečující o osobu v III. nebo IV. stupni závislosti 0 1 1,6 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
50-54 Osoba s chronickým onemocněním 4 2 0,4 týdne t 2,5 týdne t 25 % %
50-54 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 7 7 bez dat n/a 13,6 týdne t bez dat n/a
50-54 Samoplátce 7 5 0,1 týdne t 0,3 týdne t 42 % %
50-54 Zaměstnanci Ministerstva obrany 2 8 0,4 týdne t 5,8 týdne t bez dat n/a
50-54 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 4 0,1 týdne t 0,1 týdne t 67 % %
55-59 Na základě dosaženého věku 130 456 0,5 týdne t 2,1 týdne t 72 % %
55-59 Osoba s chronickým onemocněním 3 7 0,3 týdne t 9,2 týdne t 100 % %
55-59 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 5 12 10,7 týdne t 13,4 týdne t bez dat n/a
55-59 Samoplátce 15 6 0,1 týdne t 0,3 týdne t 29 % %
55-59 Zaměstnanci Ministerstva obrany 0 3 2,1 týdne t bez dat n/a bez dat n/a
55-59 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 4 0,1 týdne t 4,4 týdne t 100 % %
60-64 Kritická infrastruktura 0 2 0,0 týdne t bez dat n/a 100 % %
60-64 Na základě dosaženého věku 115 305 0,4 týdne t 2,8 týdne t 72 % %
60-64 Osoba s chronickým onemocněním 6 8 2,0 týdne t 10,6 týdne t bez dat n/a
60-64 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 4 bez dat n/a 14,5 týdne t bez dat n/a
60-64 Samoplátce 10 4 0,2 týdne t 0,3 týdne t 29 % %
60-64 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 3 3,1 týdne t 8,4 týdne t bez dat n/a
65-69 Na základě dosaženého věku 114 249 0,3 týdne t 3,6 týdne t 73 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním 15 10 0,3 týdne t 9,8 týdne t 100 % %
65-69 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 8,7 týdne t bez dat n/a
65-69 Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1 2 bez dat n/a 11,3 týdne t bez dat n/a
65-69 Samoplátce 10 2 0,1 týdne t 0,4 týdne t 17 % %
65-69 Zaměstnanci Ministerstva obrany 1 1 bez dat n/a 4,6 týdne t bez dat n/a
65-69 Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 3 bez dat n/a 15,4 týdne t bez dat n/a
65-69 neuvedeno 56 6 bez dat n/a 8,6 týdne t bez dat n/a
70-74 Na základě dosaženého věku 75 129 0,3 týdne t 3,4 týdne t 73 % %
70-74 Osoba s chronickým onemocněním 2 3 bez dat n/a 8,1 týdne t bez dat n/a
70-74 Osoba s chronickým onemocněním – druhá skupina 1 0 bez dat n/a 5,7 týdne t bez dat n/a
70-74 Samoplátce 3 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
70-74 Zaměstnanci Ministerstva obrany 1 0 bez dat n/a 3,0 týdne t bez dat n/a
70-74 neuvedeno 213 85 bez dat n/a 13,2 týdne t bez dat n/a
75-79 Na základě dosaženého věku 53 83 0,4 týdne t 3,2 týdne t 71 % %
75-79 Osoba s chronickým onemocněním 1 3 bez dat n/a 7,9 týdne t bez dat n/a
75-79 Samoplátce 0 1 0,3 týdne t bez dat n/a 100 % %
75-79 neuvedeno 93 106 bez dat n/a 12,9 týdne t bez dat n/a
80+ Akademický pracovník VŠ 1 1 bez dat n/a 6,0 týdne t bez dat n/a
80+ Na základě dosaženého věku 86 67 0,3 týdne t 2,3 týdne t 47 % %
80+ Osoba s chronickým onemocněním 3 13 bez dat n/a 8,9 týdne t bez dat n/a
80+ Pedagogický pracovník/nepedagogický zaměstnanec škol a školských zařízení/pečující osoba v dětských skupinách (mikrojeslích)/zaměstnanec v přímé péči zajišťující činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc 2 10 bez dat n/a 14,9 týdne t bez dat n/a
80+ Samoplátce 1 0 bez dat n/a 0,4 týdne t 0 % %
80+ neuvedeno 86 186 bez dat n/a 18,4 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Na základě dosaženého věku 7 1 bez dat n/a 2,4 týdne t bez dat n/a
neuvedeno Zdravotnický pracovník dle §76 a §77 zákona 372/2011 Sb. 1 0 bez dat n/a 1,4 týdne t bez dat n/a
neuvedeno neuvedeno 6 8 bez dat n/a 18,1 týdne t bez dat n/a

Oranžově jsou vyznačeny kategorie, kterým nebyla za posledních 14 dní umožněna žádná rezervace.